Rijksregering als een partner zien

Gisteren heeft Lucille A. George-Wout tegenover de Staten haar ambt van Gouverneur van Curaçao aanvaard. Na de plechtige ceremonie keerde de gouverneur terug naar het paleis... FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR

Gisteren heeft Lucille A. George-Wout tegenover de Staten haar ambt van Gouverneur van Curaçao aanvaard. Na de plechtige ceremonie keerde de gouverneur terug naar het paleis…     FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR

Willemstad –

,,De tijd is hier dat we de Koninkrijksregering zien en bejegenen als goedwillende partner en niet als een factor die op welke wijze dan ook afbreuk zou kunnen doen aan hetgeen Curaçao nodig heeft.”

Woorden van de nieuwe gouverneur van Curaçao, de eerste vrouwelijke, Lucille George-Wout, bij de aanvaarding van het ambt gisteren in het Curaçaose parlement.

Zij bedankte waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede, die na de toen om gezondheidsredenen afgetreden Frits Goedgedrag het ambt van gouverneur meer dan een jaar heeft waargenomen.

,,Een lange tijd, in een uitzonderlijke periode, te midden van woelige politieke baren”

, aldus George-Wout.

,,Het land is staatsrechtelijk op koers gehouden en dat heeft bijgedragen aan de rust en de stabiliteit waarvoor de kabinetten zich hebben ingezet.”

Nadat zij uitsprak dat het tijd wordt dat Curaçao de Koninkrijksregering ziet en behandelt als partner en niet als tegenstander of vijand van Curaçao, hield George- Wout in haar toespraak een pleidooi voor hard werken:

,,Met de hand aan de ploeg slaand, moeten we zelf zorgen dat we onze zaken op orde hebben.”

Als vertegenwoordigend hoofd van de Curaçaose regering zal zij ‘bij voorkeur accent leggen op alles wat we zelf kunnen doen in dienst van de sociale emancipatie van onze bevolking’.

,,Dit is meer dan alleen op politiek, staatsrechtelijk en financieel niveau. Daarom is een opleving van de economie nodig voor de sociale emancipatie van onze mensen in het gezin en in de wijken, gestoeld op degelijk onderwijs en educatie.”

George-Wout gaf aan het ambt van gouverneur ‘uit te oefenen’ met de klassieke mogelijkheden van: informeren, waarschuwen en consulteren.

,,Curaçao staat voor grote uitdagingen die een inspanning vragen van de regering en het volk van Curaçao. De Staten vervullen een toetsende rol. De bevolking van Curaçao heeft gekozen voor het Koninkrijk. Die keuze behoort te worden gerespecteerd en in samenwerking tussen de landen invulling te krijgen.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *