RMR verbiedt benoeming van regering St. Maarten

De plaatsvervangende gevolmachtigde minister Josiane Fleming-Artsen en de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van Curaçao vanochtend.

De plaatsvervangende gevolmachtigde minister Josiane Fleming-Artsen en de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van Curaçao vanochtend.

DEN HAAG — De Rijksministerraad heeft de formatie van een nieuwe regering op St. Maarten stilgelegd via een aanwijzing. Gouverneur Dennis Richardson heeft de opdracht gekregen om geen minister-president of ministers te benoemen.

Eerst moet hij onderzoeken of alle kandidaten daadwerkelijk integer zijn, hierin bijgestaan door een team van deskundigen, die worden benoemd door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

“Er wordt een nieuw kabinet geformeerd en de Rijksministerraad heeft besloten dat het cruciaal is dat er waarborgen zijn voor de integriteit”,

zei Plasterk, verwijzend naar de recente onderzoeken naar integriteit en corruptie op St. Maarten, waarvan er één ook een aanwijzing als basis had.

“Daarom hebben we de gouverneur gevraagd om niet te tekenen voor de benoeming van een nieuwe regering voordat hij zich verzekerd heeft van een waarborg van integriteit. Ik zal daarbij deskundigen ter beschikking stellen, zodat er een extra zekerheid voor de integriteit komt in aanvulling op de screening-procedure die St. Maarten zelf heeft.”

De minister noemde ook het eind september aangekondigde actieplan voor de bestrijding van fraude en corruptie binnen de politiek en de justitieketen. Het plan wordt begin november besproken door de Rijksministerraad.

“Dat actieplan heeft natuurlijk alleen maar zin, als het wordt uitgevoerd door een regering waarvan de integriteit boven alle twijfel verheven is”, zei hij.

Deskundigen

Plasterk gaf geen namen of andere details over de deskundigen die de gouverneur zullen bijstaan, maar benadrukte dat het onderzoek verder gaat dan alleen kijken of iemand al eens veroordeeld is.

“Het gaat een stap verder dan alleen bewijs voor strafbare feiten, namelijk een waarborg dat ook niet na de benoeming van een minister zal blijken dat hij of zij in de problemen komt, omdat er nog zaken aan hem of haar kleefden of er onduidelijkheden waren”, aldus de minister.

Plasterk wees de suggestie van de hand dat de maatregel direct verband houdt met politicus Theo Heyliger, leider van de United People’s Party.

“Het besluit is niet gericht op individuen, maar moet de integriteit van de regering waarborgen.”

De minister zei dat hij de afgelopen week gezocht heeft naar een andere oplossing, waardoor een aanwijzing niet nodig was geweest.

“Ik heb deze week, nadat ik contact heb gehad met de gouverneur, ook contact gehad met demissionair premier Sarah Wescot-Williams en haar gevraagd of ze zelf iets vergelijkbaars tot stand zou kunnen brengen. Ze heeft me uitgelegd dat ze daar de mogelijkheden niet voor zag”, zei hij.

Tijdens de Rijksministerraad van vandaag werd Wescot-Williams vertegenwoordigd door de plaatsvervangende gevolmachtigde minister Josiane Fleming- Artsen. Net als de gevolmachtigde ministers Marvelyne Wiels van Curaçao en Alfonso Boekhoudt van Aruba had ze geen commentaar.

Juridisch

De juridische basis voor het besluit ligt in artikel 15 van het reglement van de gouverneur, waarin de gouverneur de Koninkrijksregering vertegenwoordigt en uitvoering geeft aan aanwijzingen die bij Koninklijk Besluit worden genomen.

Hetzelfde artikel vormde de basis voor de aanwijzing aan Aruba, waarbij de gouverneur van Aruba de opdracht kreeg om niet voor de begroting te tekenen voordat hij er zeker van was dat deze realistisch en evenwichtig was.

Premier Mark Rutte noemde de aanwijzing ook tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij omschreef de gebruikelijke screening van kandidaat-ministers op St. Maarten als ‘te dun’. Rutte zei ook dat er geen sprake is van toegenomen spanningen in het Koninkrijk.

“Sinds 10-10-‘10 hebben we nieuwe verhoudingen en afspraken gemaakt over financieel beheer en rechtshandhaving. Op Aruba schoot het financieel beheer tekort, op St. Maarten is er sprake van corruptie, problemen bij justitie en een grote verwevenheid van de politiek hiermee. De Rijksministerraad geeft gewoon uitvoering aan afspraken.”

Rutte benadrukte dat hij nog altijd vertrouwen heeft in de huidige staatkundige structuur en daar een succes van wil maken.

Bron: Amigoe

door onze correspondent

Otti Thomas

Een Reactie op “RMR verbiedt benoeming van regering St. Maarten

  1. JM Eustatia

    LEES IK HET VOLGENDE CITAAT UIT BOVENSTAAND ARTIKEL WEL GOED : “De minister noemde ook het eind september aangekondigde actieplan voor de bestrijding van fraude en corruptie binnen de politiek en de justitieketen. Het plan wordt begin november besproken door de Rijksministerraad.

    IS HET DE BEDOELING DAT OOK DE JUSTITIEKETEN ONDERWERP WORDT VAN ONDERZOEK NAAR CORRUPTIE ?
    NAUWELIJKS TE GELOVEN MAAR WELLICHT NIET GEHEEL ONTERECHT

    JM EUSTATIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *