RO | Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking

BEPS5 pakt belastingontduiking en ontwijking voor offshore online gambling, E-zones, belastinvrijgestelde vennootschappen, brievenbusmaatschappijen en trustkantoren aan

Nederland heeft met Curaçao nieuwe afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking- en ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om anti-misbruikmaatregelen op te nemen in de belastingregeling tussen beide landen.

Daarmee zal de belastingregeling gaan voldoen aan de internationale standaarden in het kader van de aanpak van belastingontwijking.

De verklaring is op woensdag 22 mei in Havana ondertekend door staatssecretaris Snel (Financiën) en de minister van Financiën van Curaçao, Kenneth Gijsbertha.

Ook met andere eilanden van het Koninkrijk; Aruba en Sint-Maarten, is in Cuba afgesproken om de belastingregelingen in lijn te gaan brengen met de internationale standaarden om belastingontwijking te bestrijden.

Ook hebben de drie eilanden aangegeven te gaan voldoen aan alle internationale afspraken op het gebied van informatie-uitwisseling en de standaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

In de belastingregeling tussen Nederland en Curaçao zullen anti-misbruikbepalingen worden opgenomen die voorkomen dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van de belastingregeling.

Bron: Rijksoverheid.nl

Naschrift KKC

AD | Belastingregeling Nederland-Curaçao wordt aangepast

Verduidelijking: Na 25 jaar illegaal en ongereguleerd online gambling wordt moet de financiele goktrustsector en brievenbusmaatschappijen belastingen gaan betalen

Willemstad/Havana – De Belastingregeling Nederland- Curaçao (BRNC) wordt aangepast. De BRNC wordt in lijn gebracht met de in het BEPS-project ontwikkelde minimumstandaarden. BEPS staat voor Base Erosion and Profit Shifting.

Dat zijn de bewindslieden van Financiën van beide landen overeengekomen en hebben daartoe gisteren in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar zij waren voor de ondertekening van het Caribisch Douaneverdrag, een intentieverklaring getekend.

De handtekeningen van de Nederlandse staatssecretaris Menno Snel (D66) en die van de Curaçaose minister Kenneth Gijsbertha (MAN) staan onder de intentieverklaring van 22 mei. Hierin leggen zij vast het gemeenschappelijk belang om dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen te vermijden, zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting te ‘erkennen’.

Beide landen, Nederland en Curaçao, zijn in het kader van het Multilaterale Instrument aangesloten bij de implementatie van de, in het BEPS-project van de G20/Oeso ontwikkelde, aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

Oeso is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En de G20 is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese Unie; gezamenlijk beslaan de leden van de G20 zo’n 90 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, zo’n 80 procent van de wereldhandel (inclusief handel binnen de EU) en twee derde van de wereldbevolking.

Snel en Gijsbertha zijn ‘eensgezind van mening’ dat het wenselijk is de BRNC in lijn te brengen met de BEPS-minimumstandaarden. De bewindslieden zijn daarom voornemens om zo snel mogelijk hiertoe een gezamenlijk wetsvoorstel in de Rijksministerraad in te dienen voor de aanpassing van de BRNC.

Bron: Antilliaans Dagblad van 23 mei 2019

2 Reacties op “RO | Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking

  1. ericlapas

    “Nederland heeft met Curaçao nieuwe afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking- en ontduiking”.

    Laten we hopen dat dit niet betekent dat ze de vele YDK’s die één of meer huizen met drugshandel hebben gebouwd en nu rustig van een uitkering in Nederland van een uitkering leven gaan aanpakken.

  2. Renée van Aller

    Nederland doet zelf nauwelijks iets aan belastingontduiking/ontwijking. Grote bedrijven zoals Shell betalen nauwelijks belasting, door gunstige belastingafspraken met de Belastingdienst, de VVD dividendregelingen en het wegsluizen van gelden via trustkantoren. Er wordt wel veel en ferme taal gebezigd tot verbetering en de EU heeft Nederland erop gewezen dat het zo niet langer kan, maar voorlopig blijft alles zoals het was. Teveel belangen op de Zuidas. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *