RO | Staatssecretaris Blokhuis bezoekt zorginstellingen Caribisch Nederland en Colombia

Staatssecretaris Paul Blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bezoekt van dinsdag 13 tot en met dinsdag 20 februari Aruba, Bonaire, Curaçao en Colombia. Hij maakt kennis met verschillende (jeugd)zorginstellingen op de eilanden en in Colombia. Zo krijgt hij inzicht in het zorgaanbod en de kwaliteit daarvan, waar de inwoners van Caribisch Nederland gebruik van maken.

Bonaire
Bonaire is een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. De gezondheidszorg en jeugdzorg op Bonaire vallen onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van VWS. Daarom bezoekt Blokhuis in enkele dagen het ziekenhuis, verpleeghuis, dagopvang voor ouderen, de jeugdzorg en een ggz-instelling. Ook gaat hij langs bij kleinschalige zorginitiatieven: een woonvoorziening voor jongeren met gedragsproblemen en een opvanghuis voor tienermeisjes.

Blokhuis zal tijdens zijn werkbezoek ook kennismaken met het bestuur van Bonaire (gedeputeerden en leden van de eilandsraad). Hij zal het met hen hebben over jeugdzorg, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en sport en bewegen.Ook Saba en Sint Eustatius zijn bijzondere gemeenten (openbare lichamen) van Nederland. De staatssecretaris zal deze eilanden nog voor de zomer bezoeken.

Aruba en Curaçao
Aruba en Curaçao zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zo zijn ze zelf verantwoordelijk voor de zorg en hebben hun eigen zorgsysteem. Omdat op Bonaire niet alle specialistische zorg kan worden aangeboden, worden patiënten voor complexere zorg uitgezonden naar Aruba en Curaçao en voor zeer complexe zorg naar Colombia. Blokhuis bezoekt op zowel Aruba als Curaçao ziekenhuizen die met deze instroom van patiënten te maken hebben. Daarnaast ontmoet hij de gouverneurs van beiden eilanden.

Colombia
Ook Colombia kent een behoorlijke instroom van patiënten uit Caribisch Nederland voor de zeer complexe medisch specialistische zorg. Blokhuis reist van Bogota naar Medellin en bezoekt hier ziekenhuizen en een medisch onderzoekscentrum die patiënten van Caribisch Nederland behandelen.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *