RO | Tweede Kamer stemt in met rijkswetsvoorstel Koninkrijksgeschillen

Tweede Kamer stemt in met rijkswetsvoorstel Koninkrijksgeschillen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het rijkswetsvoorstel van staatssecretaris Knops dat regelt hoe geschillen tussen het Koninkrijk en een of meer Caribische landen worden behandeld. Het voorstel geeft uitvoering aan artikel 12a van het Statuut van het Koninkrijk om voor de behandeling van zulke juridische geschillen een voorziening te treffen.

Al in 2010 werd in het Statuut een verplichting opgenomen om dit bij rijkswet te regelen. Er wordt al negen jaar over dit onderwerp gesproken. Nu ligt er een concreet voorstel dat niet alleen is besproken met de Tweede Kamer, maar ook met de leden van de staten van Aruba en Curaçao en de gevolmachtigde ministers van de landen. Met dit voorstel wordt een nieuwe procedure vorm gegeven die er als volgt uit ziet

Wanneer over een voorgenomen besluit van de Rijksministerraad een juridisch geschil bestaat tussen het Koninkrijk en een land wordt daarover een oordeel gevraagd aan de Raad van State van het Koninkrijk als onafhankelijke derde partij. Op basis van zwaarwegende gronden kan de Rijksministerraad afwijken van het oordeel van de Raad van State.

Uitgezonderd van de Geschillenregeling zijn besluiten die naar het oordeel van de voorzitter van de Rijksministerraad vanwege zwaarwegende belangen van het Koninkrijk geen uitstel dulden, besluiten waartegen op basis van bestaande regelgeving een Kroonberoep kan worden ingesteld en voorstellen van Rijkswetten waarover de Raad van State van het Koninkrijk al een advies heeft gegeven. Het voorstel bevat een bepaling dat de wet na drie jaar wordt geëvalueerd om te bezien in welke mate de regeling voldoet.

Het rijkswetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer aangeboden.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *