Robbie’s krijgt nul op rekest – loterijen bevechten elkaar

robbys

Rechter: Ex turpi causa non oritur actio


Willemstad/Philipsburg – In het vonnis van de rechter op Sint Maarten in de zaak van Robbie’s Lottery worden flink wat Latijnse termen aangehaald.

Advertentie

De in het Burgelijk Wetboek besloten uitgangspunten ‘in pari delicto potior est condicio defendentis’ (hij die zijn eigen onzedelijkheid aanvoert vindt in rechte geen gehoor), ‘ex turpi causa non oritur actio’ (uit een onzedelijke oorzaak ontstaat geen rechtsvordering) en ‘nemo auditur suam turpitudinem allegans’ (bij gelijke onrechtmatigheid is de situatie van de gedaagde sterker) verhinderen naar de voorlopige opvatting van het gerecht dat Smartplay en de andere bedrijven van Robbie’s Lottery op Sint Maarten met succes op grond van onrechtmatige daad tegens My Lucky Day kunnen opkomen in die zin dat Smartplay c.s. met succes kan verhinderen dat My Lucky Day meelift met deze door Smartplay c.s. – zonder vergunning – georganiseerde nummerloterijen.

Dat staat (letterlijk) in het vonnis van de rechter in Philipsburg in het kort geding dat Smartplay nv en Jamaroma Lotteries nv, beide gevestigd op Sint Maarten, tegen My Lucky Day ook op Sint Maarten had aangespannen.

Het Antilliaans Dagblad berichtte daar gisteren al over na een publicatie over de kwestie in de krant Today. Nu heeft de redactie ook het vonnis zelf. De ondernemingen van Robbie’s op Sint Maarten hadden My Lucky Day voor de rechter gesleept om af te dwingen dat laatstgenoemde stopt de nummers van hun trekking te gebruiken en ook om niet de merknamen Smartplay en Sint Maarten Daily Number te hanteren.

Het gerecht: ,,Door zelf zonder vergunning nummerloterijen te organiseren heeft Smartplay c.s. zich onttrokken aan de bescherming van de regel dat meeliften op nummeruitslagen van een ander in beginsel jegens die ander onrechtmatig is.”

Hieraan voegt de rechter nog toe dat de gedeponeerde merkrechten ‘Daily Number’ en ‘Smart Play’ op naam lijken te staan van een derde en niet op naam van Smartplay c.s. of een van hen.

Feiten en omstandigheden waarom Smartplay c.s. bescherming kan ontlenen aan deze merkrechten is het gerecht niet gebleken. De loterijbedrijven van Robbie’s werden in het geding bijgestaan door advocaten Dagmar Daal en Chester Peterson – laatstgenoemde Curaçaose advocaat vertegenwoordigt Robbie dos Santos ook in de strafzaak Bientu waar justitie op Curaçao al zo lang aan werkt – en My Lucky Day had Roland Duncan als advocaat.

Loterijen bevechten elkaar

Smartplay c.s. vorderde dat de rechter My Lucky Day beveelt onmiddellijk iedere verkoop van een lot of deelnamebewijs aan een loterij waarin prijzen kunnen worden gewonnen, indien het betreffende door My Lucky Day verkochte lot of deelnamebewijs een door Smartplay of Jamaroma onder de naam ‘Smart Play’ of ‘Sint Maarten Daily Number’ getrokken nummer in de respectieve door hen aangelegde en gehouden nummerloterij in de zin van de Loterijverordening heeft, te staken en gestaakt te houden.

Voorts om alle vermeldingen van de merknamen ‘Smart Play’ en/of ‘Sint Maarten Daily Number’ te verwijderen en verwijderd te houden van alle door haar verkochte loten of deelnamebewijzen aan nummerloterijen of andere soorten loterijen, haar bedrijfsgebouwen en in van haar afkomstige publieke aankondigingen, zoals in s en op borden in door haar geëxploiteerde gebouwen.

En dit op verbeurte van een dwangsom van 50.000 dollar voor ieder gebruik van de naam- of beeldmerken ‘Smart Play’ en/of ‘Sint Maarten Daily Number’. My Lucky Day had een tegenvordering: dat het gerecht Smartplay c.s. beveelt onmiddellijk het organiseren en de verkoop van de loterijen ‘Smartplay’, ‘Daily Number’ en ‘Curaçao’ en de op Curaçao georganiseerde loterij onder de naam ‘Curaçao’ en de verkoop van loten ‘Curaçao’ op Sint Maarten te staken en gestaakt te houden alles op verbeurte van een dwangsom van 100.000 gulden.

De feitelijke huidige situatie is als volgt: Smartplay c.s. organiseert op Sint Maarten nummerloterijen en handelt onder de naam ‘Robbie’s Lottery’; de loterijen die zij op Sint Maarten organiseren heten ‘Smartplay’ en ‘Sint Maarten Daily Number’. My Lucky Day organiseert in Sint Maarten ook een loterij. Daartoe heeft My Lucky Day bij ministeriële beschikkingen vergunningen gekregen van de minister van Toerisme, Economische zaken, Verkeer en Telecommunicatie. Deze vergunningen zijn van april 2013 respectievelijk september 2013.

In de ministeriële beschikking van september 2013 is vermeld dat My Lucky Day vergunning is verleend voor het aanleggen en houden van nummerloterijen. Als productie van het inleidende verzoekschrift is een afschrift van een certificaat van registratie van een individueel merk ‘Daily Number’ in het geding gebracht; als zogeheten ‘depositor’ van dit merk is hierop Robertico ‘Robbie’ dos Santos vermeld.

Naast de loterijen onder de naam ‘Daily Number’ en ‘Smartplay’ organiseert Smartplay c.s. ook een loterij op Sint Maarten onder de naam ‘Curaçao’. Smartplay c.s. is op grond van de op Sint Maarten geldende Loterijverordening wel vergunningplichtig.

Tijdens het kort geding is echter komen vast te staan dat Smartplay c.s. niet over de vereiste vergunningen beschikt om op Sint Maarten nummerloterijen aan te leggen en te houden. Op grond van de hiervoor genoemde verordening is voor het organiseren van de genoemde loterijen vereist om over een dergelijke vergunning te beschikken. Smartplay c.s. heeft niet gesteld over een dergelijke vergunning te beschikken.

My Lucky Day daarentegen beschikt wel over de vereiste vergunning om nummerloterijen aan te leggen en te houden. Daarom wijst de rechter de vordering van Robbie’s af. Maar hij wijst ook de tegenvordering af omdat het gerecht van oordeel is dat het voorschrift waarop de vergunningplicht voor het aanleggen en houden van (nummer-) loterijen is gebaseerd niet strekt tot bescherming van het belang waarop My Lucky Day zich beroept en de schade die My Lucky Day stelt te lijden als gevolg van de door Smartplay c.s. georganiseerde nummerloterijen.

Bron: Antilliaans Dagblad

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *