Robbie’s niet enige die afdrachten doet

Maar zonder Robbie’s geen FWNK

wega di numberWillemstad – Dat Robbie dos Santos beweert dat hij de enige is die zijn afdrachten doet in het fonds van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), is niet waar.

Advertentie

Wel is het volgens de nieuwe directeur Javier Samson zo dat de bijdrage van Robbie’s, maar ook van Joe Black bijvoorbeeld en andere grote loterijkantoren, substantieel is, omdat deze nummerkantoren een groot aandeel hebben in de markt.

,,Als Robbie’s de deuren zou sluiten, komt de FWNK wel in de problemen”, aldus Samson.

Uit de gecontroleerde jaarrekening van 2011 blijkt dat nog vier andere loterijkantoren hun afdrachten deden, zo wordt bevestigd door de toenmalige accountant van FWNK, Accountantskantoor H.G.M. Jourdain bv.
Dos Santos beweerde onlangs in een exclusief interview met Dwight Rudolphina van Radio MAS dat hij de enige is die FWNK nog overeind houdt.

,,Als wij van Robbie’s niet storten, is er gewoon geen geld voor de salarissen van het Fundashon-personeel. Wij zijn de enige die omzetbelasting (ob) heffen en afdragen”

, zo stelde Dos Dantos die vooral ook ageerde tegen de illegale nummerverkoop bij Chinezen en supermarkten.
Ook andere loterijverkopers zouden enkele maanden geleden bij de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), hebben aangeklopt om zich te beklagen over de illegale nummerverkoop.
Hierover zijn in het verleden (2007 en 2011) echter verschillende rapporten en adviezen verschenen.
Het was het bestuur van FWNK, waarin Dos Santos, maar ook Nelson Farah van Joe Black zitting hadden, die acties op dat gebied tegenhielden.
Want de illegale schaduwverkoop vindt ook plaats via de eigen ‘legale’ loterijkantoren ofwel de vergunninghouders.
Dit staat in een in 2007 uitgevoerd onderzoek dat plaatsvond onder coördinatie van de gezaghebber en vertegenwoordigers van onder andere de Gaming Control Board, het Belasting Accountantsbureau (BAB), Algemene Juridische Zaken (AJZ) en de toenmalige directeur van FWNK.
Belangrijke conclusie was toen dat de legale loterijbazen geen medewerking verlenen aan onderzoek, omdat zij zelf ook actief zijn bij de illegale verkoop.

Controle niet in de wet
In een in 2011 gepubliceerd memorandum staat:

,,De aanpak van de bestrijding van de illegale nummerverkoop moet geherformuleerd te worden. De Afdeling Juridische Zaken (AJZ) dient met spoed belast te worden met deze herformulering. Dit is namelijk niet meer officieel en wettelijk geregeld sinds de staatkundige herstructurering op 10 oktober 2010. Voorheen hadden het instituut van de Gezaghebber en het Bestuurscollege hier een belangrijke taak in te vervullen, maar beide instituties zijn verdwenen.”

Volgens FWNK moet bij de bestrijding van illegaliteit de minister van Justitie de eindverantwoordelijkheid krijgen voor de illegale loterijen en bij de uitvoering ondersteuning krijgen van de Servisio di Kòntrol i Seguridat (SKS) en het Korps Politie Curaçao (KPC).
Uit de jaarrekening van 2011 blijkt dat FWNK al veel geld besteedde aan SKS, aldus Jourdain. Minister Palm, belast met FWNK, is niet op de hoogte van het onderzoek in 2007 en van het memorandum van 2011.
Het memorandum is toentertijd voor nadere uitvoering tegengehouden door het bestuur van FWNK.
Palm zal zich, nu er een nieuw bestuur is, alsnog beraden op de aanbevelingen in het memorandum, zo stelt hij tegenover deze krant.
Wel kan hij verklappen dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan de automatisering bij alle nummerkantoren op het eiland, waardoor controle veel beter mogelijk zal worden.
In 2014 moet het automatiseringstraject afgerond zijn.

 

40-60 Procent illegaal

Insiders schatten dat het illegale ‘wega di number’- circuit tussen de 40 en 60 procent bedraagt van de legale verkopen. Het gaat om miljoenenbedragen. Dit blijkt uit een al in 2007 opgestelde toelichting op illegale nummerverkoop, opgesteld door onder andere de Gaming Control Board (GCB). Illegale loterijen zijn aan de orde van de dag en worden aangeboden door zowel de licentiehouders van de legale loterij als illegale loterijhouders, officieel geregistreerde huis-aan-huisverkopers, illegale huis-aanhuisverkopers, minimarkten en snèks. Soms wordt een vergunning doorverhuurd aan anderen, wat bij wet verboden is. Bovendien beperken de illegale verkopen zich niet tot valse ‘wega di number’-loten, maar zijn er ook loterijen als pool, scratchloten, smartplay, daily number en St. Domingo.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *