Rol Kolaborativo beperkt’

Vrees voor ‘uitholling van participatieve democratie’

Willemstad –Kolaborativo vreest voor ‘uitholling van onze participatieve democratie’.

Advertentie

Het orgaan dat wordt gevormd door werknemers- en werkgeversorganisaties en in principe ook de overheid, voelt zich door de zittende regering Asjes maar ook door het vorige kabinet Schotte als het ware aan de kant gezet.

,,Het is frustrerend voor de stakeholders en deelnemers om te zien hoe plannen opzij worden gezet vanwege de instabiliteit van het politieke systeem dat resulteert in een gebrek aan continuïteit, gebrek aan transparantie, en het gebrek aan uitvoering van dringend noodzakelijk sociaal en economisch beleid.”

Deze instabiliteit leidt tot genoemde uitholling van de participatie aan de democratie.
In de afgelopen zes maanden hebben stakeholders van de handel- en arbeid-sectoren van Kolaborativo naar eigen zeggen ‘voortdurend pogingen gedaan om te leren over het UNDP-proces’, de verwachte resultaten en de UNDP-documenten die worden gecreëerd voor het werk van het UNDP (United Nations Development Programme) op het eiland.
De stakeholders hebben dit gedaan om te proberen ‘erachter te komen welke rol Kolaborativo hierin moet spelen’.

,,Tot hun teleurstelling hebben deze stakeholders moeten constateren dat er niet een sfeer van gelijkheid is conform de ILO-dialoogprocessen: regering, werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd op voet van gelijkheid en met volledige onafhankelijkheid.”

ILO staat voor International Labour Organization en is volgens Kolaborativo het enige ‘tripartiete’ bureau van de Verenigde Naties.

,,Het is jammer dat er tijd zal worden besteed, geld zal worden besteed en rapporten zullen worden geschreven. Echter, zonder een echte tripartiete dialoog, waar de meest representatieve partners vrij dialoog mogen voeren op een gelijk speelveld, zullen de stakeholders nooit eigenaar zijn van de economische en sociale hervormingen. Deze zullen op korte termijn falen en de rapporten zullen in de la verdwijnen, en het land zal achter blijven bij de rest van het Koninkrijk, de regio en de wereld.”

In deel twee van een serie van meerdere communiqués – vorige week besprak Kolaborativo de zorgen over het verlies aan arbeidsplaatsen – gaat de organisatie in op het in de ogen van Kolaborativo onnodig opnieuw uitvinden van het wiel.

,,De stakeholders zijn verbijsterd en bezorgd dat parallelle structuren, zonder de sterke kern van ‘tripartisme’, worden geïntroduceerd om soortgelijke wetten, structuren, beleid en procedures te creëren.” ,,Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. De stakeholders handelen naar de meest representatieve en participatieve structuur voor de dialoog. Waarom wil de regering het internationaal erkende proces, dat heeft geleid tot de economische stabiliteit van andere kleine eilandstaten zoals Singapore, Barbados en Malta, opzij zetten?”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *