Rosaria: Vergeet het verleden, werk aan de toekomst

Alex Rosaria, fractieleider van PAIS

Rosaria: Vergeet het verleden, werk aan de toekomst

WILLEMSTAD — De commissie evaluatie consensus-Rijkswetten, die de vier Rijkswetten op het gebied van justitie moet evalueren, is opgericht en de leden in de commissie voor Curaçao zijn benoemd. De commissie heeft zelfs al voor het eerst vergaderd. “Dit is niet in een donker achterkamertje gebeurd, maar werd door de minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais), in de Raad van Ministers besproken”, zegt Pais-fractievoorzitter en politiek leider Alex Rosaria, die ervoor pleit om het verleden te vergeten en aan de toekomst van Curaçao te werken.

Rosaria stelde het niet op prijs dat hij tijdens de wekelijkse ‘politieke show’ van PS kennis moest nemen van het standpunt van de partij over de coalitiegenoten met betrekking tot de aanstelling van Suzy Camelia-Römer en Raymond Begina in de commissie. “PS heeft vier ministers en ze behoorden te weten dat de commissie was opgericht en wie de commissieleden zijn.”

De Pais-leider is onaangenaam verrast dat de PS nu hiermee komt, al heeft hij er geen problemen mee om het gesprek aan te gaan met coalitiepartners over de capaciteit en integriteit van de commissieleden. “Maar zoals ik het hoor, gaat het om oude wonden over de ‘Si’- en ‘NO’-campagnes, toen de consensus-Rijkswetten werden opgesteld.”

Rosaria is overtuigd van de capaciteit van Camelia-Römer om de consensus-Rijkswetten te evalueren. Hij pleit ervoor dat Curaçao stopt met het continu teruggrijpen naar situaties in het verleden en overgaat tot een genezingsproces, waarbij het oude zeer wordt vergeten en er aan de toekomst wordt gewerkt.

Pais staat voor vrede, rust en voorspoed, zoals het regeerakkoord heet en, zoals in dat akkoord is overeengekomen, dat aan nation building wordt gewerkt, zegt Rosaria. “Ik wil niet in een land wonen waarbij steeds naar het verleden wordt gegrepen. We moeten samen aan de toekomst bouwen en niet alleen met degenen die ‘NO’ hebben gestemd of alleen met de 52 procent die ‘Si’ hebben gestemd.”

Hij vraagt het feit dat Navarro de minister van Justitie is, te respecteren. “Hetzelfde geldt wanneer de consensus-Rijkswet financiën moet worden geëvalueerd. Dan is het normaal dat de minister van Financiën eerste viool speelt.” PS-fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Afgelopen zaterdag stelde PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe dat de benoeming van de leden Camelia-Römer en Begina moeten worden teruggedraaid. Dit is een princiepkwestie voor de PS en mocht dit niet gebeuren dan zal de PS uit de coalitie stappen, aldus Wilsoe.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *