Rosaria vraagt naar veediefstal

behandeling begroting Justitie in Centrale Commissie:

RosariaWILLEMSTAD — Diefstal van vee dient meer prioriteit te krijgen dan diefstal van een flatscreen tv-toestel. Dit bracht Pais-leider Alex Rosaria vanochtend naar voren tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten.

Advertentie

Rosaria ging vanochtend in op het leed en verlies dat veel veehouders meemaken als hun vee wordt gestolen.
Het Statenlid stelt met deze situatie veelvuldig te worden geconfronteerd als hij in Bándabou op bezoek is.
Hij wilde onder meer weten hoeveel processen verbaal in de afgelopen periode zijn opgesteld voor veediefstal en hoeveel van deze gevallen zijn geregistreerd.
De Pais-leider pleitte ervoor om veediefstal prioriteit te gunnen bij de bestrijding van criminaliteit.

“Het moet meer prioriteit krijgen. Wie vee steelt komt aan het instrument voor eten en inkomsten van een gemeenschap.
Dit heeft meer prioriteit dan een flatscreen uit Korea dat uit een zaak wordt gestolen.”

Rosaria stond ook stil bij de gevallen van dierenmishandeling op het eiland.
Aanleiding hiervoor was de recente slachting onder dieren van zorgboerderij de Waarborg van Fundashon Verriet, onderdeel van de SGR-Groep.
Hierbij werd 80 procent van de dieren of gestolen of vermoord.
De Pais-leider wilde van de regering weten hoeveel processen verbaal in de afgelopen vijf jaar zijn opgesteld voor mishandeling van dieren.
Vragen werden tijdens de begrotingsbehandeling ook gesteld over het bedrag op de conceptbegroting 2014 dat is gereserveerd voor het ministerie van Justitie.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang wilde weten of het bedrag van 238 miljoen gulden toereikend is of dat Justitie- minister Nelson Navarro (Pais) vindt dat hij meer geld nodig heeft om de begrote doelstellingen voor 2014 te kunnen realiseren.
Leeflang had ook vragen over de extra beveiliging voor gezagsdragers en Statenleden.
Ze wilde weten hoeveel parlementariers hiervoor in aanmerking komen en hoeveel geld hiermee gemoeid is.

MFK-Statenlid Gilmar ‘Pik’ Pisas stond tijdens zijn interventie stil bij de noodzaak voor extra personeel bij het ministerie van Justitie en hoeveel geld hiervoor in 2014 is gereserveerd.
Met name stond hij stil bij de recent aangekondigde Politur, de speciale toeristenpolitie.
Pisas wilde weten hoeveel geld hiermee gemoeid zal zijn, hoeveel personeel dit nieuwe korps zal krijgen en hoe de nieuwe agenten zullen worden opgeleid.
Ook had hij kritiek op het feit dat juist diensten die belangrijk zijn voor de maatschappij zoals reclassering, voogdijraad en slachtofferhulp in 2014 minder geld zullen krijgen.

PNP’er Humphrey Davelaar had ook vragen over hoeveel geld er op de begroting gereserveerd is voor de bestrijding van criminaliteit.
Hij had ook kritiek op de wijze waarop het ministerie van Justitie de begroting opstelt, waardoor een bepaald beleidsvoornemen niet terug te relateren is tot een specifiek bedrag op de begroting.
De parlementariër maakte zich sterk voor beleid om huishoudelijk geweld aan te pakken, iets wat door Davelaar als een van de grote problemen op het eiland werd omschreven.
Hij vroeg naar de mogelijkheden voor een specifieke politie-eenheid en officier van justitie voor huishoudelijk geweld.
De eenheid zou volgens Davelaar voornamelijk uit vrouwen moeten bestaan, vanwege de machismo- problematiek die zich op het eiland zou voordoen.
Bestrijding van huishoudelijk geweld is volgens de PNP’er van belang om in een vroeg stadium afwijkend gedrag op te kunnen sporen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *