Rotonde voor Tula

 Geachte minister-president Schotte, In december van het afgelopen jaar (dus 2011) heb ik middels een ingezonden brief het idee gelanceerd om de nieuwe rotonde te Janwe aan Tula te wijden. Inhoudende behalve de naamgeving ook de bouw van een standbeeldmonument aldaar. Ik wist toen niet dat de regering reeds had besloten om de rotonde aan wijlen Robert Willems op te dragen. Deze toewijding is overigens ook goed, want Roberts offer teneinde behulpzaam te zijn aan zijn medemens was ook een hele mooie actie. Ik had wel verwacht dat de toewijding van de rotonde aan Willems op een speciale wijze zou worden aangekleed. Dat er minstens een naambord met een opschrift ten aanzien van de toedracht zou komen, ingeluid met een ceremonie met de aanwezigheid van zijn familie en ook uw presentie. Helaas dus niet. Althans nog niet! Hopelijk komt die er binnenkort wel. Het centrale punt van deze kruising van wegen (de blauwe muur) is onverzorgd en zelfs de aankleding met een naambord ontbreekt. Uiteindelijk ademt de toewijding een sfeer van gebrek aan eerbied aan de nagedachtenis van Robert. Ik weet zeker dat dit niet de bedoeling van uw kabinet is en daarom maak ik u attent op deze situatie in de hoop te bewerkstelligen dat er corrigerend wordt opgetreden. Ondertussen is ook Tula – generaal Tula – zonder een diepere tastbare erkenning, juist nu dat wij op de vooravond staan van de bijzondere herdenking van anderhalve eeuw (150 jaar) afschaffing van de slavernij op Curaçao en 218 jaar van de slavenopstand van generaal Tula. Die 218 jaar na de slavenopstand is minder ‘rond’ dan de 150 jaar afschaffing slavernij, maar het feit dat Tula’s opstanding meer dan twee eeuwen geleden plaatsvond, geeft juist aan hoe vooruitstrevend hij wel was. Tula zag namelijk het belang van een vrijheidsstrijd in, vele jaren voordat de Latijns-Amerikaanse landen aan hun onafhankelijkheid van Spanje begonnen te vechten. Generaal Tula verdient dus zijn erkenning ten volle en hoe anders dan op een centrale plaats op Curaçao, waar een groots monument dient verrijzen, dat op tijd klaar is voor de herdenking van de twee reeds genoemde evenementen in 2013. Ik heb begrepen, dat Curaçao aan nog een aantal rotondes werkt of deze in voorbereiding heeft. Mogelijk dat één ervan de eer zal kunnen ondergaan als locatie te dienen voor een standbeeld van Tula, waar het mogelijk zal zijn om overdag commemoraties te doen plaatsvinden. Het monument te Rif blijft dan voor de traditionele herdenking c.q. feestelijke viering in de avonduren. Wellicht dat u deze punten reeds in uw beleid ten aanzien van de uitbouw van historisch-culturele waarden heeft inbegrepen. Moge deze brief dan dienst doen als een geheugensteuntje. Maar als generaal Tula en zijn erkenning uw gedachtegang nog niet hebben doorkruist, dan hoop ik dat dit epistel u daartoe de juiste aanleiding geeft. Ik dank U voor Uw aandacht.

Hoogachtend,

Hitzig Bazur,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *