Rubber stamp Staten ten top

Willemstad – Armin Konket, voormalig directeur van het niet meer bestaande Bureau Constitutionele Zaken (BCZ), vindt dat de laatste bestuurlijke ontwikkeling de ultieme uiting is van het niet-onafhankelijk zijn van de Staten en haar altijd beklaagde rol van ‘rubber stamp’.

Konket: ,,In vele bestuurlijke discussies wordt de rol van de Staten als ‘rubber stamp’ ter discussie gesteld.
Rubber stamp wil zeggen dat Statenleden van de coalitie meestal met alle plannen van de regering akkoord gaan en er geen andere mening op na (mogen) houden.
Dit terwijl de ‘trias politica’ de onafhankelijkheid van elk Statenlid moet garanderen, ongeacht of hij of zij van een coalitiepartij is.
De twee Statenleden van de coalitiepartijen MAN en MFK, Eugene Cleopa en Dean Rozier, die het regeringsbeleid niet meer konden en wilden ondersteunen waren genoodzaakt hun steun op te zeggen.
Dit werd direct door de regering afgestraft met een Landsverordening tot ontbinding van de Staten, waarmee dit bestuursorgaan geheel buiten spel gezet is.
De machtsbalans is zo totaal verdwenen.”

Konket laakt het feit dat premier Gerrit Schotte (MFK) zich laat adviseren door staatsrechtkenners, maar geheel voorbij gaat aan literatuur en kennis die door de jaren heen op papier is gezet van onder anderen wijlen Carlos Dip.
Dip stelt in zijn werk:
,,In alle gevallen dient, voordat de ontbindingsmogelijkheid onder ogen wordt gezien, onderzocht te worden of de mogelijkheid van vorming van een nieuw kabinet bestaat.”

Dip spreekt van misbruik als er met de toepassing van deze ontbindingsmogelijkheid ‘geen enkel redelijk belang is gediend’.
Schotte heeft volgens Dip en dus ook Konket die naar hem verwijst, misbruik gemaakt van artikel 53 van de Staatsregeling, temeer ook omdat in de Landsverordening voor ontbinding elke motivatie ontbreekt.

,,Schotte heeft ervoor gekozen dat als er geen kabinet- Schotte kan zijn, er ook geen enkel ander kabinet kan zijn”, aldus Konket.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *