Rutte: Geen voornemens voor gemenebest

mark rutteWILLEMSTAD — Het Nederlandse kabinet heeft geen voornemens om na de jarenlange discussies over staatkundige verhoudingen met nieuwe voorstellen te komen over bijvoorbeeld een gemenebest. Dat meldde de Nederlandse premier Mark Rutte gisteren desgevraagd.

Volgens hem is het voorstel voor een gemenebest ‘een nota van twee fractieleden die dat vrij staat om te doen’ en heeft de regering geen voornemens in die richting.
Onlangs stelden Ruttes partijgenoot VVD-Kamerlid André Bosman en SP-Kamerlid Ronald van Raak in een initiatiefnota voor om van het Koninkrijk een gemenebest te maken, waarbij de landen soeverein zouden worden en Nederland de waarborgfunctie zou kwijtraken.

Volgens Bosman en Van Raak is de huidige constructie namelijk ‘niet de juiste vorm’.
Maar volgens Rutte is er lang genoeg over de staatkundige verhoudingen gesproken, uiteindelijk ‘stollende in 10-10-‘10’.

“We moeten er vooral energie in steken om dáár een succes van te maken door bijvoorbeeld die economische pijler verder in te vullen, in welk kader dit bezoek mede staat.”

Diezelfde Bosman werd tijdens de persconferentie tevens genoemd vanwege zijn initiatiefwet om strengere regels toe te passen omtrent personenverkeer van de eilanden naar Nederland. Het onderwerp is door Rutte en Asjes besproken en aangemerkt als een mogelijk onderwerp waarover Nederland en Curaçao het ‘totaal niet eens zijn’.
Rutte herhaalde dat in het Nederlandse regeerakkoord staat dat Nederland zo’n type regeling wil in het kader van reciprociteit, maar dat er nog precies moet worden gekeken welk wetsontwerp dat wordt.
Asjes haalde aan dat de MFK over dit onderwerp een Statenvergadering heeft aangevraagd en dat de regering haar standpunt dan bekend zal maken.

Brief MFK aan Rutte
MFK-Statenlid Amerigo Thodé overhandigde in het kader van die initiatiefwet vanochtend namens MFK een brief aan de Nederlandse premier Rutte.
De MFK is tegen het initiatief-wetsontwerp waarin de toegang van Curaçaoënaars tot Nederland wordt beperkt.

“De MFK vond en vindt dit onderscheid tussen soorten Nederlanders discriminatoir en in strijd met het Statuut, de Nederlandse Grondwet en verschillende andere wettelijke regelingen en internationale overeenkomsten. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met, en toezeggingen gedaan namens de Nederlandse regering.”

Volgens de MFK zou het onderwerp pas bij de volgende Koninkrijksconferentie besproken worden.

“Het kan niet zo zijn dat een initiatiefwet in een land deze afspraken doorkruist.”

De partij wil premier Rutte dan ook aan de gemaakte afspraken houden ‘en vertrouwt erop, dat de premier zich sterk zal maken voor intrekking dan wel niet-bekrachtiging van het initiatiefontwerp van de heer Bosman.
Ook rekenen wij erop dat de heer Rutte als voorzitter van de Rijksministerraad niet zal toestaan dat het Statuut en internationale verdragen worden geschonden’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *