RvA stelt PAIS teleur

alex rosariaWillemstad – Alex Rosaria, partijleider en fractievoorzitter van PAIS, is teleurgesteld over het advies van de Raad van Advies (RvA) waar het gaat om het aansprakelijk stellen van ministers bij wanbeleid.

De RvA was gevraagd te adviseren over een motie van 17 januari 2013 waarin de Staten vroeg onderzoek te doen naar bestaande en nieuwe mogelijkheden om ministers persoonlijk aansprakelijk te stellen voor wanbeleid, geldverspilling en wetsovertredingen.
In het advies werpt de RvA eigenlijk het balletje terug naar de Staten die zelf de primaire verantwoordelijkheid heeft om op te treden tegen wanbeleid, geldverspilling en wetsovertredingen door bestuurders.

Rosaria:

,,Het advies van de RvA is weinig bevredigend voor wat betreft de aansprakelijkheid van de ministers, omdat weinig concrete aanbevelingen zijn gedaan om de aansprakelijkheidsregels aan te sterken, wat volgens mij de hoofdmoot had moeten zijn van het advies.
Om die reden is het advies van Raad van Advies dan ook teleurstellend.”

Rosaria onderschrijft de mogelijkheden die de Staten heeft zoals het naar huis kunnen sturen van een minister middels een motie van wantrouwen.
En ook de instrumenten die beschikbaar zijn om ministers aan de tand te voelen zoals het vragenrecht en behandeling van het verslag van de Algemene Rekenkamer aan de hand waarvan het financieel beheer van het afgelopen jaar wordt geëvalueerd.

Maar, zo concludeert PAIS:

,,Uit het advies blijkt ook dat het aansprakelijk stellen van ministers voor financieel wanbeleid geen makkelijke taak is.
In de eerste plaats legt de minister achteraf verantwoording af aan de Staten.
PAIS gelooft meer in instrumenten waarbij snel ingegrepen kan worden om te voorkomen dat het Land achteraf wordt geconfronteerd met enorme financiële tekorten, zoals nu het geval is.
De Algemene Rekenkamer meldt bijvoorbeeld op de website dat een minister het interne accountantsbureau van de Staten geen toegang heeft verleend tot zijn ministerie, waardoor het proces van controle en verantwoording afleggen enorm wordt vertraagd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *