SBTNO-directeur: Code evalueren

donald palmWillemstad – De Code Corporate Governance en de Landsverordening corporate governance moeten worden geëvalueerd. Bovendien moet de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) verder worden ingericht en de regering moet werk maken van het instellen van een entiteit belast met advisering van de overheid.

Ook de kennis over de code en de landsverordening moet gecentraliseerd worden.
Dat is de mening van de Adviseur Corporate Governance en tevens directeur van de stichting SBTNO, Donald de Palm.
Hij bracht dit naar voren tijdens de Dag van het Commissariaat, deze week georganiseerd door VanEps Kunneman VanDoorne en Linkels & Partners.
In bijna alle adviezen wordt teruggekomen op bepaalde onvolkomenheden waar de overheid maar geen werk van lijkt te maken.
Zo dient de overheid te zorgen voor de oprichting van een entiteit die belast is met de advisering van de overheid. Deze entiteit heeft in ieder geval als taak om adviezen te geven over de selectiecriteria die gelden voor kandidaten en het opstellen en naleven van de benoemingsprocedures en de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur.
Verder zou de entiteit zich moeten bezig houden met beoordelingsgesprekken over het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders waarover ook rapportages gemaakt moeten worden voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).
Daarnaast moet de overheid werk maken van het schrijven van profielschetsen voor kandidaten van bestuur en RvC’s.

De Palm: ,,De meeste overheidsentiteiten, 16 in totaal, hebben wel de statuten aangepast, maar specifieke profielschetsen missen nog voor de kandidaten in bestuur en RvC.”

Bij nagenoeg alle overheidsstichtingen, op de website van SBTNO worden er 44 genoemd, zijn de statuten niet aangepast, noch profielschetsen gemaakt.

,,De overheid heeft geen zeggenschap in de stichtingen, en dus geen invloed op het aanpassen van de statuten. Dit moeten de besturen van de stichtingen zelf doen, maar het gebeurt dus niet”, aldus De Palm.

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *