Schoolbesturen raken geld gratis onderwijs niet aan

WILLEMSTAD — Hoewel ze de subsidie voor gratis onderwijs hebben ontvangen, weigeren het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) tot besteding van het geld over te gaan. De schoolbesturen hebben een brief van het ministerie van Onderwijs gekregen met daarin een aantal administratieve spelregels, maar toch blijven heel veel zaken voor hen onduidelijk.

De VPCO-leerlingen moeten het deze week nog even zonder boeken doen. Omdat niet alle bestellingen zijn afgeleverd kan het schoolbestuur deze week nog geen boekenpakketten uitdelen aan de leerlingen.
Wel worden voor zover mogelijk boeken beschikbaar gesteld in de lessen, maar de docenten zullen de boeken aan het einde van de les weer innemen.

Hiermee kunnen we in ieder geval de lessen inhoud geven”, schrijft VPCO-directeur Diana Lorier-Kooi aan de ouders met kinderen op de scholen voor voortgezet onderwijs.
De VPCO hoopt aan het einde van de week meer duidelijkheid aan de ouders te kunnen verschaffen.
Het RKCS heeft maandag met waarnemend minister van Onderwijs Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) om de tafel gezeten.
De twee partijen konden niet tot een overeenkomst komen.
Er liggen nu twee voorstellen op tafel, een van de overheid en een van het schoolbestuur.
Voor het RKCS is het belangrijk dat als de kosten voor de invoering van gratis onderwijs hoger uitvallen, zij daar de financiële lasten niet voor hoeven te dragen.
Ook de verdere invulling van de randvoorwaarden zijn nog niet bepaald. De schoolbesturen hebben tot nu toe 70 procent van de kosten uitgekeerd gekregen. Dat bedrag is niet toereikend.

Koude kermis
PAR-parlementariër Marilyn Alcalá-Wallé bekritiseert de weg die de regering voor de invoering van gratis onderwijs heeft bewandeld.
De PAR-fractie in de Staten heeft meerdere malen om een vergadering met de minister van Onderwijs verzocht.
Het Landsbesluit houdende algemene maatregelen dat gratis onderwijs regelt ligt nu bij de Raad van Advies (RvA) ter analyse.
De regering heeft ervoor gekozen om vooruitlopend op het wetgevingstraject het besluit al uit te voeren.
Of de regering zorgvuldig heeft gehandeld valt te betwisten. Ook heeft er geen debat in de Staten hierover plaatsgevonden.
Het parlement heeft zich niet kunnen uitspreken over de implementatie van gratis onderwijs. Bovendien was de uitvoering van het project niet in de begroting opgenomen.
De uitvoering van gratis onderwijs moet begrotingstechnisch wel kloppen.
Door de aanwijzing van de Rijksministerraad mag de regering zolang de begroting niet kloppend is geen nieuwe verplichtingen aangaan.

Helpdesk
Het ministerie van Onderwijs heeft vanaf vandaag een telefonische vraagbak geopend voor gratis onderwijs.
Ouders kunnen daar terecht met hun vragen over gratis onderwijs.
Ook bieden de helpdeskmedewerkers een luisterend oor.
De invoering van gratis onderwijs verloopt niet vlekkeloos.
Dat brengt zorgen met zich mee.
De helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken via 461-5133 toestelnummer 121 en 135.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *