Schotte berispt Ombudsman

Brief van de advocaat van ondergetekende G.F. Schotte

Schotte berispt Ombudsman

Willemstad – Zowel mondeling als daarna schriftelijk heeft premier Gerrit Schotte (MFK) de Ombudsman, Alba Martijn, er gisteren op gewezen dat zij niets had moeten doen met de klacht van de netwerkbeheerder van de Veiligheidsdienst VDC. In zijn algemeenheid heeft iedere burger het recht om zich tot de Ombudsman te richten, maar in het geval van de VDC geldt volgens de ministerpresident een andere regeling en die had Martijn moeten kennen.

In de Landsverordening Veiligheidsdienst is een regeling opgenomen betreffende de Commissie van Toezicht (CvT) en volgens Schotte is deze commissie bij uitstek aangewezen voor behandeling van klachten over het optreden van de VDC.

Ook citeert de premier de memorie van toelichting op de wet waarin staat dat er na ampele overwegingen voor is gekozen om de klachtenbehandeling ‘niet’ bij de Ombudsman onder te brengen. Schotte verwijt Martijn hier ‘onvoldoende rekening’ mee te hebben gehouden; ze had de klacht moeten doorverwijzen.

Verder meent de MFK-premier dat er sprake is van verwijtbare ‘tekortschietende onzorgvuldigheid’ aan de kant van de Ombudsman in verband met de ‘verspreiding van staatsgevoelige gegevens’.

‘Alleen uitleg aan de Staten’

Vorige week berichtten onder meer deze krant over een (concept) verslag van een verklaring van een netwerkbeheerder van de VDC over volgens hem door zijn superieuren opgelegde uitwisseling van informatie over het VDC-computersysteem aan Colombiaanse veiligheidsmensen (in september 2011) en het kopiëren van de VDC-databestanden door of in aanwezigheid van een particulier forensisch bedrijf (in oktober 2011). Dat zou zijn gebeurd in opdracht van of namens de premier in het kader van zijn speurtocht naar het uitlekken van gegevens in verband met de ministersscreening eind 2010.

Gisteren kreeg Ombudsman Martijn een brief op poten van premier Schotte ‘betreffende uw activiteiten met betrekking tot een bij u ingediende klacht van een medewerker van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) op het optreden van de VDC’. Schotte heeft de kwestie ook voorgelegd aan de Staten, die – naar verluidt – vandaag in een spoedvergadering in een vertrouwelijke setting bijeenkomt.

De Landsverordening Ombudsman plaatst de Ombudsman voor zijn handelen alléén in relatie met de Staten en niet met de regering (lees: premier). En uitsluitend de Staten kan de Ombudsman verzoeken tot het verstrekken van inlichtingen.

Een door deze krant geraadpleegde deskundige wijst erop dat het hier een klacht betreft ‘niet over het optreden van de VDC tegen een burger, maar van de leiding van een overheidsdienst tegen een ondergeschikte’.

Het door Schotte op de vingers tikken van de Ombudsman wordt daarom gezien als een poging om Ombudsman Martijn de mond te snoeren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *