Schotte eist uitleg Asjes over Koninkrijksberaad

 

 Archief KKC

Archief KKC


WILLEMSTAD — Oud-premier en huidig fractievoorzitter van oppositiepartij MFK in de Staten, Gerrit Schotte, dringt er bij premier Ivar Asjes (PS) op aan om duidelijkheid te verschaffen over wat er op het Koninkrijksberaad van 9 en 10 juni op Aruba is besproken.
Ook wil Schotte weten of de Koninkrijksconferentie die voor augustus dit jaar gepland staat, nog doorgang zal vinden.

Het Koninkrijksberaad volgt op de Koninkrijksconferentie van14 december 2011, die indertijd door Schotte als premier werd bijgewoond.
Tijdens dat overleg was afgesproken dat de eerstvolgende Koninkrijksconferentie eind augustus 2013 op Aruba zou plaatsvinden.
In de brief aan Asjes maakt Schotte melding van een brief van 20 maart van dit jaar, van toenmalig premier Daniel Hodge aan de Staten.
Deze brief bevatte een verslag van het werkbezoek van Hodge van 23 februari tot 2 maart aan Nederland.
In het verslag wordt gemeld dat Hodge in Nederland besprekingen heeft gevoerd over het onderwerp van de Koninkrijksconferentie, maar Schotte kan uit het verslag niet opmaken of er een formeel besluit over doorgang of uitstel van de conferentie is genomen.
In juni van dit jaar, slechts enkele dagen na het aantreden van Asjes, maakt de secretaris van de Raad van Ministers melding van het feit dat de nieuwe premier op 9 en 10 juni op Aruba zal verblijven voor een Koninkrijksberaad met delegaties van de Koninkrijkslanden.
Schotte constateert dat de regering het conceptprogramma van dit ‘beraad’ nooit naar de Staten heeft gestuurd.
De MFK-leider wijst erop dat de regering nooit enige informatie over het Koninkrijksberaad heeft opgestuurd.

“Dit steekt des te meer, aangezien er al geruime tijd belangrijke punten ter bespreking op de agenda staan tussen Curaçao en Nederland, zoals bijvoorbeeld het personenverkeer binnen het Koninkrijk.
Dit gebrek aan transparantie bemoeilijkt de controlerende taak van de Staten, die ervoor moeten waken dat er geen – al dan niet geheime – afspraken gemaakt worden, die strijdig zijn met het belang van het volk van Curaçao.”

Deze situatie is aanleiding voor de MFK-leider om een zestal vragen naar premier Asjes te sturen. Zo wil Schotte van Asjes het definitieve programma, maar ook de notulen en de besluitenlijst van het Koninkrijksberaad van 9 en 10 juni ontvangen, terwijl hij ook van de premier wil weten of er een officieel besluit genomen is over de afgelasting van de Koninkrijksconferentie van augustus dit jaar. Ten slotte vraagt Schotte of de premier ‘naar waarheid kan verklaren dat er tijdens het Koninkrijksberaad geen enkele afspraak is gemaakt tussen zijn minister en de Nederlandse minister over het personenverkeer binnen het Koninkrijk’.

Een Reactie op “Schotte eist uitleg Asjes over Koninkrijksberaad

  1. Bert van de Palm

    ” strijdig zijn met het belang van het volk van Curaçao ”

    Wat jij deed Gerritje, was dat in het belang van de bevolking?? Een bevolking die nu zucht onder de lasten van jouw kabinet met die O zo goede en bekwame NIETSNUTTEN. Geef daar eens antwoord op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *