Schotte: Ministers kunnen blijven

kabinet Schotte screening VDC

Premier Gerrit Schotte: Ministers kunnen blijven

Willemstad – Er zijn ‘geen beletselen’ voor een voortgaand functioneren van welke van de thans zittende ministers dan ook. Dat heeft premier Gerrit Schotte (MFK) gisteren ook aan gouverneur Frits Goedgedrag bericht, zo informeerde hij de Staten van Curaçao gistermiddag.

Dat deed de eerste minister zowel mondeling als in een verslag ‘Conclusies ten aanzien van benoeming ministers’. In ruim drie van de vier pagina’s die dit verslag telt, gaat Schotte (vooral) uitvoerig in op de procedures met betrekking tot de zogenoemde ‘screening’ waarover volgens hem onduidelijkheid en ongerustheid is ontstaan.

Pas in de laatste twee alinea’s wordt verwezen naar de inhoud; de resultaten van het door de Veiligheiddienst Curaçao (VDC) verrichtte onderzoek.

Dat onderzoek had zich volgens Schotte overigens moeten beperken tot een dossieronderzoek – in de reeds aanwezige bestanden van de dienst – maar het op 27 oktober door hem geschorste hoofd Edsel Gumbs van de VDC heeft naar het oordeel van de premier ‘bij de afgelopen formatie een ruimere betekenis gegeven’ aan de onderzoeksopdracht en deed een veiligheidsonderzoek.

,,Ondanks de onjuiste procedure die gevolgd is bij het verrichten van het onderzoek, gaat het in de resultaten ervan over zaken die grotendeels ook onderwerp waren van de gesprekken die ik als formateur heb gevoerd met kandidaat-bewindslieden in het kader van de naleving van het Landsbesluit van 10 februari 2010.”

Dit Landsbesluit heeft betrekking op richtlijnen die worden gehanteerd bij de benoeming van ministers.

,,In de door de VDC gepresenteerde informatie is nauwelijks meer aan de orde gekomen dan al met de kandidaat-bewindslieden was besproken gedurende de formatie.”

Niettemin heeft Schotte ‘ook naar aanleiding van verkregen aanvullende gegevens’ gehandeld volgens het Landsbesluit.

,,Indien daartoe aanleiding bestond, is een voorziening getroffen”,

vervolgt de minister- president zijn verslag aan de Staten, op grond waarvan hij het parlement bericht dat er geen beletselen zijn voor het verder functioneren van individuele leden van de MFK/PS/MAN-ministersploeg.

Schotte concludeert dat ‘volledig is voldaan’ aan de naleving van de bepalingen van het Landsbesluit, zoals door de gouverneur in zijn formatieopdracht van 16 september verzocht.

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *