Schotte: Waar is 270 miljoen gebleven?

Begrotingsbehandeling ministerie van Economische Ontwikkeling:

gerrit-schotte-entregando-karta-begroting-curacao-2013-na-voorzitter-parlamento-Sr_-Franco-184x170WILLEMSTAD — Waar is de toegezegde investering van 270 miljoen gulden in de lokale economie gebleven? Deze vraag werd vanochtend gesteld door MFK-leider en Statenlid Gerrit Schotte. Hij verwees hiermee vanochtend, tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2014, naar de toezegging eerder dit jaar van de toenmalige minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina (Pais), dat de regering dat bedrag dit jaar in de economie zou investeren.

Maar volgens Schotte heeft zijn fractie tot vandaag de dag, 24 oktober, nog steeds niets gemerkt van de toegezegde investering van 270 miljoen.

“Er is een toezegging van de minister. Maar in 2013 hebben wij niks gemerkt en op de begroting van 2014 hebben wij dit bedrag ook niet terug kunnen vinden.
Dit bedrag zou moeten worden geïnvesteerd in de economische groei van het eiland.
Maar waar zijn deze investeringen gebleven?”

De MFK-leider had ook vragen over de werkloosheid op het eiland.
Hij wees wederom op verklaringen van de regering dat de werkloosheid dit jaar met tussen de 1500 en 2000 personen zou toenemen.
Schotte rekende dan ook uit dat op dit moment op Curaçao 8000 mensen zonder een baan zitten. Maar onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran wees dit tijdens zijn interventie van de hand.

“De projectie van banenverlies was gebaseerd op een negatieve groei van -2,2 procent.
Maar de Centrale Bank gaat nu uit van een krimp van -0,7 procent.”

Sulvaran drong er bij de minister op aan om de daadwerkelijke werkloosheidscijfers te produceren en aan de Staten voor te leggen.

“Wij moeten uitgaan van cijfers en niet van meningen.
Want als je niet uitkijkt hebben wij er zojuist in tien minuten 500 werklozen bij gekregen.”

Sulvaran wees op de tientallen miljoenen die de regering in de komende jaren in de economie zal steken, maar sprak ook de angst uit dat deze investeringen vooral mensen van andere landen aan een baan zullen helpen.

“Er zullen miljoenen worden gestopt in de bouw van een nieuw ziekenhuis en een centraal gebouw voor de overheid.
Weel je wel hoeveel tegels je daarvoor nodig hebt?
Wij hebben die mensen niet die dat allemaal moeten gaan doen.”

Pais-leider Alex Rosaria had het op zijn beurt over de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten.
Hij wilde van de regering weten of er op dit moment sprake is van beleidsafstemming op economisch gebied ten aanzien van de monetaire unie, of wanneer dit zal gaan plaatsvinden.
Ook vroeg Rosaria naar de onderhandelingen tussen Curaçao en de wereldhandelsorganisatie WTO. Gezien de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten wilde het Statenlid weten wie om de tafel zit met vertegenwoordigers van de WTO en of functionarissen van het eiland St. Maarten hier ook bij aanwezig zijn.
PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe plaatste enkele zeer kritische kanttekeningen bij de economische ontwikkeling op het eiland.
Zo constateerde hij dat er op de begroting te weinig geld is uitgetrokken voor prijscontrole, terwijl alles duurder wordt.
De basismand van producten van eerste levensbehoefte, waarover geen omzetbelasting (ob) betaald hoeft te worden, werd door hem als een ‘farce’ van de hand gewezen.
In dit verband hield hij een pleidooi voor een prijsstop om zo de stijgende prijzen op het eiland het hoofd te kunnen bieden.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *