Schuld Aruba stijgt met 408 miljoen

Uit deze grafiek van de ontwikkeling van de Arubaanse staatsschuld blijkt dat de overheid van Aruba nooit eerder zo’n hoog bedrag aan schulden had. Twee jaar geleden, in 2012, bevond de schuld zich nog onder de grens van 3 miljard florin en in 2011 zelf nog onder 2,5 miljard. Begin 2014 werd het niveau van bijna 3,5 miljard bereikt.

Uit deze grafiek van de ontwikkeling van de Arubaanse staatsschuld blijkt dat de overheid van Aruba nooit eerder zo’n hoog bedrag aan schulden had. Twee jaar geleden, in 2012, bevond de schuld zich nog onder de grens van 3 miljard florin en in 2011 zelf nog onder 2,5 miljard. Begin 2014 werd het niveau van bijna 3,5 miljard bereikt.

Oranjestad – De Arubaanse staatsschuld is in een jaar tijd met 408 miljoen gestegen naar 3.466 miljoen florin. Dat is een toename met 13,3 procent. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Centrale Bank van Aruba (CBA) die verslag doet over de stand aan het eind van het eerste kwartaal van 2014.

Gedurende de eerste drie maanden van het jaar is het financiële tekort op kasbasis gestegen met 36,1 miljoen naar 70,3 miljoen, vergeleken met dezelfde periode in 2013.

Het kasgecorrigeerde financiële tekort is zelfs gegroeid met 49 miljoen ten opzichte van de 28,7 miljoen dat het tekort bedroeg in het eerste kwartaal een jaar eerder.

In de periode januari, februari en maart 2014 zijn de overheidsinkomsten met 30,2 miljoen florin teruggevallen (ruim een tiende) tot 269,4 miljoen. Dit komt volgens de uitleg van de CBA voornamelijk door zogeheten niet-belastinginkomsten die 35,2 miljoen minder waren vergeleken met het eerste kwartaal van 2013. Dit werd slechts deels ‘goedgemaakt’ door 5 miljoen meer aan belastinginkomsten.

Met de belastingen was er iets opmerkelijks aan de hand: aan loonbelasting werd 16 miljoen (+25,3 procent) meer binnengehaald, daarentegen zakte de winstbelasting met 20,6 miljoen (-50,9 procent) weg.

Dit laatste werd veroorzaakt door een vertraging bij het uitsturen van de winstbelastingaangifteformulieren. Als gevolg daarvan zal de winstbelasting die normaal gesproken in het eerste kwartaal wordt geïnd naar verwachting nu in het tweede kwartaal kunnen worden geïncasseerd.

Andere belastingsoorten vertoonden een toename, zoals de omzetbelasting met 1,7 miljoen.

Tegenover de inkomsten staan de overheidsuitgaven; die bleven ook in de eerste drie maanden van 2014 verder toenemen, namelijk met 11,9 miljoen naar 337,4 miljoen florin. Voornamelijk door een stijging van kosten die niet in een bepaalde, specifieke categorie thuishoren (+10 miljoen), de rentelasten over hogere schulden (+6,6 miljoen), kosten voor goederen en diensten (+6,3 miljoen) en aan de ambtenarenlonen gerelateerde uitgaven (+5 miljoen).

Deze hogere overheidskosten werden enigszins opgevangen door minder overmakingen van de overheid aan de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) en ook minder investeringen, met respectievelijk 8,5 miljoen en 7,9 miljoen.

De Centrale Bank concludeert dat de totale Arubaanse overheidsschuld is opgeklommen tot 3.466,1 miljoen (bijna 3,5 miljard) per eind maart 2014. Dat is, afgezet tegen de stand per 31 december 2013, zo’n 53,7 miljoen meer, ofwel een stijging met 1,6 procent. Afgezet tegen een jaar eerder, bedroeg de toename 408 miljoen, ofwel 13,3 procent.

Het binnenlandse deel van de staatsschuld daalde met 4,4 miljoen, maar de buitenlandse schuld van de overheid van Aruba is verder toegenomen met 58 miljoen. Dit laatste komt vooral door de uitgifte in maart 2014 van een overheidsobligatielening van 174 miljoen florin (97,2 miljoen dollar) op de internationale kapitaalmarkt, terwijl 119,9 miljoen florin werd afbetaald op obligatieleningen.

Bron Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *