Schuld DAE ruim 65 mln.

Curator Van de Laarschot: Vrijwel geen assets

logo-daeWillemstad – Het ziet ernaar uit dat de failliete DAE een spoor van financiële schade achter zich laat en daarbij heel wat leveranciers en financiers heeft benadeeld.

Op 30 augustus 2013 werd Dutch Antilles Express bv in staat van faillissement verklaard. Dat gebeurde door het Gerecht in Eerste Aanleg, met benoeming van Paul van de Laarschot en Mirto Murray tot curatoren. Het eerste verslag wordt doorgaans twee maanden na het faillissement ingediend.
Curator Van de Laarschot geeft desgevraagd aan meer tijd nodig te hebben.
Hij en zijn medewerkers hebben hun handen vol.
Het gaat om stapels dossiers en vele honderden mails die verwerkt moeten worden.
Hij verwacht over enkele weken een eerste verslag aan de rechter-commissaris in dit omvangrijke faillissement te kunnen uitbrengen. Maar nu al blijkt het te gaan om bij elkaar opgeteld vorderingen van ruim 65 miljoen gulden.

,,Daar zitten sommige grote schuldeisers nog niet eens tussen”, zegt Van de Laarschot.

,,Wij verwachten nog enkele aanzienlijke vorderingen. Daar staat vrijwel niets aan assets tegenover.”

Tussen de crediteuren die hun vorderingen hebben ingediend bevinden zich nog niet de ontwikkelingsbank Korpodeko en de Girobank, die beiden DAE flink hebben gefinancierd.
Over de Cadivigelden, de deviezencommissie in Venezuela die bepaalt wanneer de dollars voor aan Venezolanen verkochte tickets worden uitbetaald, kan Van de Laarschot ‘niets zeggen’.
Ook zijn er nog honderden passagiers die gedupeerd zijn; in eigen land, maar vooral ook uit Venezuela komen grote hoeveelheden claims van personen die stellen een ticket te hebben gekocht maar er door het faillissement geen gebruik van te kunnen hebben gemaakt; zij willen hun geld terug.
Volgens de faillissementsbeschikking van eind augustus was gebleken dat DAE ‘meerdere schulden onbetaald liet’, en dat DAE ‘in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen’.
Dat laatste is nu meer dan ooit een understatement.
Personeel werd twee maanden niet meer volledig betaald en DAE werd op meerdere luchthavens geweerd, omdat zij ook daar schulden onbetaald liet, luidde het vonnis eind augustus.
De maatschappij werd laatstelijk geleid door Steve Sloop als statutair directeur, die Gianni Schob was opgevolgd, maar de facto stond Nelson Ramiz aan het hoofd.
Ramiz stuurde de noodlijdende maatschappij aan die echter onder zijn leiding, zeker vanaf begin 2013 snel bergafwaarts ging.
Economisch eigenaar is Korpodeko, omdat de juridisch eigenaar al langer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.

FpK telt 300 DAE-klachten
Bij de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) zijn inmiddels 300 klachten binnen gekomen van personen die schade geleden hebben door het faillissement van Dutch Antilles Express (DAE).
Dit meldt de directeur van FpK, Marc Marshall.
Het betreft voornamelijk personen die tickets kochten, maar niet meer konden reizen.
Het claimbedrag loopt tot boven de 200.000 gulden.

,,Er komen nu minder klachten binnen en we sluiten eerdaags de klachtmogelijkheid bij onze stichting daarom af.
Mochten er nog klachten zijn, dan verwijzen wij deze personen rechtstreeks naar de curator.
Het pakket aan klachten wordt aan de curatoren beschikbaar gesteld”, aldus Marshall.

,,We willen de consumenten er wel op wijzen dat de FpK geen geld terug garandeert”

, zo wordt op de website van de consumentenstichting gesteld.
De Fundashon pa Konsumidó heeft in deze actie slechts als facilitator gefungeerd voor de consumenten die een claim tegen DAE hebben.

,,Als de organisatie die de belangen van de consument behartigt, wilden we speciale aandacht geven aan de consumenten juist omdat die bij faillissement meestal niet genoeg informatie hebben om hun recht te zoeken”

, licht Marshall verder toe.
Het doel van deze actie was om claims van de gedupeerde consumenten tegen DAE te verzamelen en deze bij de curator in te dienen.

,,De curator is degene die bij een faillissement de regie in handen heeft. Onze actie hebben wij dan ook in afstemming met de curator ondernomen.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *