Second opinion stopzetten NHN

WILLEMSTAD — In de loop van volgende week zal er meer duidelijkheid komen over het standpunt van de coalitiepartners voor wat betreft de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Zo moeten er in het coalitieberaad en tussen de politiek leiders onderling specifiekere afspraken gemaakt worden.
Dat meldt Helmin Wiels, partijleider van Pueblo Soberano.

Donderdag kwamen de politiek leiders bijeen om te praten over de situatie rond het nieuwe ziekenhuis.
Zo willen zij een ‘second opinion’ over de mogelijke juridische consequenties van stopzetting van het Nos Hospital Nobo-project in zijn huidige vorm.
Norberto Ribeiro, sectordirecteur van het ministerie van Algemene Zaken, stelde in zijn advies dat de potentiële omvang van de mogelijke claim van Ballast Nedam op dit moment niet kan worden aangegeven.
Het bedrag dat aan de bouwgigant moet worden betaald, zal wellicht hoger zijn dan de tot nu toe gemaakte kosten door Ballast Nedam.

In het huidige traject mag Ballast Nedam het nieuwe ziekenhuis bouwen.
Usona trekt dit traject.
Ook Usona heeft recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
Als de regering ervan afziet om met dit traject door te gaan en de opdracht voor het nieuwe ziekenhuis niet opnieuw aanbesteedt, dan moet er volgens Ribeiro rekening gehouden worden met claims van Ballast Nedam en andere inschrijvers voor de oorspronkelijke opdracht, die door Usona werd uitgeschreven.

Het lijkt erop dat de politiek leiders van de coalitie er voorstanders van zijn om de opdracht aan het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) te gunnen.
Het Sehos wil op de huidige locatie in Otrobanda gefaseerd bouwen.
Uit een rapport, dat in juni 2010 door TNO is opgesteld, blijkt dat dit technisch realiseerbaar is.
De vraag is echter of het ziekenhuis tijdens de bouw op zorginhoudelijke gronden wel op een aanvaardbare wijze kan doorfunctioneren.
Daarvoor beveelt TNO aanvullend onderzoek aan.

Zo zal onder meer de bereikbaarheid van het ziekenhuis tijdens de bouw beperkt zijn en zal de doorlooptijd van de bouw twee maal langer duren dan bouwen op een andere locatie. Daarnaast stelt het lange en complexe bouwproces hoge eisen aan de bouworganisatie en zal het hogere kosten met zich mee brengen, zowel voor de investering als voor de exploitatie van het doorfunctionerende ziekenhuis.
Verder moet er rekening gehouden worden met overlast door trillingen, geluid en met name bouwstof.
Incrementele bouw beperkt de keuzevrijheid voor de structuur van een nieuw ziekenhuis.
Ook is het onvermijdelijk dat delen van het zorgaanbod tijdelijk op een andere locatie moeten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *