SER wijst in advies naar Curaçao

Advies aan Sint Maarten: Verlaat monetaire unie zo snel mogelijk

SERPhilipsburg/Willemstad – In een advies, gericht aan premier Sarah Wescot-Williams van Sint Maarten, adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) het land zo snel mogelijk uit de monetaire unie met Curaçao te stappen gezien de scheve betalingsbalans.

Waar Sint Maarten nog een surplus van 170 miljoen gulden had over heel 2012, had Curaçao over datzelfde jaar een tekort van 1,5 miljard gulden, zo blijkt uit berekeningen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) waarbij de balans voor de twee landen apart is opgemaakt, schrijft de SER.

,,Het gehele tekort op de betalingsbalans van de lopende rekening is veroorzaakt door Curaçao, terwijl de contributie van Sint Maarten het tekort enigszins heeft teruggedrongen

, aldus de SER in een brief die op 18 september al is verstuurd aan Wescot- Williams, maar die op 22 november werd gepubliceerd in het Staatsblad van Sint Maarten.

,,De maatregelen die door de Centrale Bank zijn genomen (het bevriezen van de kredieten) om de geldhoeveelheid te verminderen en daardoor de importen te verminderen, hebben nu al een zeer schadelijk effect op de economie van Sint Maarten.
Deze maatregelen zijn echter gericht op een probleem waar Sint Maarten op geen enkele wijze aan heeft bijgedragen”, zo staat in het advies van de SER.

Zonder de monetaire unie zouden de reserves van Sint Maarten niet zijn verminderd en zou het land de reserves op een veilig niveau hebben kunnen houden, stelt de SER.

Geld dat uit buitenlandse investeringen op Sint Maarten vrij is gekomen is nu gebruikt om het tekort op de rekening van Curaçao te financieren.
In februari al hamerde de SER er in een advies op dat Sint Maarten de monetaire unie zal moeten verlaten en over moet gaan op dollarisatie, gezien de reële kans op devaluatie van de gulden. Sinds dat advies is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen, stelt de SER.

,,Daarom presenteert de SER met hernieuwde urgentie deze followup adviesbrief.”

De SER geeft aan dat het proces van dollarisatie een volledig jaar in beslag zal nemen.

,,Aan de andere kant, in een situatie waarbij het vertrouwen in de gulden zou zijn verloren, kan de koppeling naar de dollar onhoudbaar worden binnen enkele weken. Als en wanneer de devaluatie dreigend wordt, zal het al veel te laat zijn voor dollarisering.”

De SER adviseert Sint Maarten dan ook zo snel mogelijk over te gaan op de Amerikaanse dollar als enige wettige betaalmiddel.
Daarnaast moet er gekeken worden naar een maatregel om negatieve prijseffecten tegen te gaan bij de verdwijning van de gulden en zal er een efficiënte oplossing gevonden moeten worden voor de overige taken van de Centrale Bank, stelt de SER.
Tot slot vraagt de SER de regering van Sint Maarten om haar standpunt naar voren te brengen omtrent het eerdere advies dat in februari al gegeven werd, met eenzelfde strekking als het advies dat nu gegeven is.

CBCS reageert volgende week
President van de Centrale Bank Emsley Tromp laat tegenover deze krant weten volgende week met een toelichting en reactie te komen op het advies van de SER, waarin Sint Maarten wordt geadviseerd uit de monetaire unie met Curaçao te stappen en over te gaan tot dollarisatie. Minister José Jardim van Financiën laat desgevraagd weten dat het standpunt van Curaçao niet veranderd is en verwijst naar het regeerakkoord 2012-2016, waarin staat:

,,Er is overeenstemming over het feit dat er een herevaluatie moet komen over de functionaliteit en effectiviteit van de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten om te kijken of de monetaire unie het economisch belang van Curaçao nog dient.
Gebaseerd op resultaten van deze herevaluatie zal bepaald moeten worden welke acties en stappen genomen moeten worden.
In dit kader zal het belang van Curaçao op de eerste plaats komen.”

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *