SGTK wil actie regering

islaWILLEMSTAD — Vakbond SGTK dringt er bij de regering op aan om voor vrijdagmiddag twaalf uur een datum af te spreken voor een vergadering tussen alle betrokkenen bij het cao-conflict voor personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein.

Bij deze vergadering moeten naast SGTK, aannemersvereniging AAV, minister van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn (Soaw) , ook de Islaraffinaderij aanwezig zijn.
De vergadering volgt op een gerechtelijk vonnis van eind november, waarbij de rechter een eis van SGTK om een salarisverhoging van 3 procent, zoals overeengekomen in de cao-onderhandelingen met de AAV, van de hand wees.
Deze loonsverhoging had al op 1 januari 2013 uitbetaald moeten worden.
Maar de rechter stelde dat een afspraak voor een loonsverhoging niet zomaar kan worden uitgelegd als of er zonder nadere voorwaarden sprake zal zijn van een loonsverhoging.
In zijn vonnis verwees de rechter naar het protocol, behorende bij de cao, dat SGTK, AAV, maar ook de overheid en de Isla zijn overeengekomen.
De voorwaarden die hierin zijn vastgelegd zouden niet door de regering zijn nagekomen.
Reden voor SGTK om Soaw-minister Jeanne-Marie Francisca aan te schrijven.
Volgens de vakbond is het van groot belang dat alle afspraken, vermeld in het protocol, zo snel mogelijk worden uitgevoerd, of dat over de uitvoering hiervan duidelijkheid bestaat, zodat de AAV over kan gaan tot uitbetaling van de 3 procent loonsverhoging.
De bond meldt Francisca dat haar leden tot nu toe verschillende malen hebben gedreigd om tot actie over te gaan.
SGTK stelt te vrezen dat nu gezien het vonnis in het kort geding en het uitblijven van de overeengekomen betaling, het voor haar vrijwel onmogelijk zal zijn om acties van haar leden te voorkomen.
SGTK heeft voor aanstaande vrijdag 6 december een algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin zij over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de cao wil praten.
In dit verband roept SGTK, namens haar advocaat Karina Keizer op, om voor vrijdagmiddag twaalf uur een vergadering te beleggen met de alle actoren bij de cao, om zo snel mogelijk tot afspraken te komen over uitvoering van de afspraken, vermeld in het protocol.
De SGTK maakt hierbij wel de opmerking dat Isla al heeft toegezegd de uitbetaling van de 3 procent salarisverhoging op zich te nemen.
bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *