SGTZ-aandachtspunten naar minister Whiteman

artsenWILLEMSTAD — De Stichting Garantie Toegankelijkheid Zorg (SGTZ) stuurt binnenkort een brief naar minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS), waarin zij haar aandachtspunten rond de invoering van de basisverzekering ziektekosten naar voren zal brengen.

Deze aandachtspunten hebben volgens de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Tony Hernandez, onder meer betrekking op het feit dat brillen en tandheelkundige zorg niet in het pakket van de bvz zijn opgenomen.
De leiding van SGTZ kreeg het mandaat van de deelnemers tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst, die afgelopen donderdag werd gehouden.
Tijdens deze info-ochtend werden de leden door experts van lokale instanties geïnformeerd over wat er allemaal kwam kijken bij de introductie van de bvz per 1 februari.
Volgens Hernandez waren de aanwezigen te spreken over de informatie die zij kregen, maar was er toch enige bezorgdheid over het feit dat brillen en tandheelkundige zorg niet in het basispakket van de bvz zitten.
Dit was aanleiding voor de aanwezigen om de RvC het mandaat te geven om de eerdergenoemde brief naar Whiteman te sturen.
Hernandez is hoopvol dat de brief tot actie bij de regering zal leiden.
Hij wijst erop dat medio vorig jaar, ten tijde van het kabinet-Schotte toen er al gesprekken gaande waren over de introductie van de bvz, SGTZ al een brief stuurde naar de regering.
In deze brief werd indertijd gewezen op de gevolgen van het hanteren van een premie van 12 procent voor iedereen die onder de nieuwe verzekering moest vallen.
Hernandez wijst erop dat deze brief heeft gewerkt, want in het eindconcept van de bvz – dat begin dit jaar door de Staten is aangenomen – wordt nu gesproken van een premie van 10 procent.
Maar volgens Hernandez is SGTZ niet alleen bezig om ‘aandachtspunten’ naar voren te brengen.
De stichting is volgens de voorzitter van de RvC ook bezig om oplossingen te vinden voor de problemen en pijnen die door haar zijn geconstateerd.
De hoop van de stichting is dat deze worden meegenomen in de reparatiewetgeving, die door de regering al is aangekondigd.
Onder de SGTZ vallen de ziektekostenregelingen voor voormalige Shell- (AKM) en ALM/DCA-werknemers, die een inkomen hebben van meer dan 1500 gulden per maand.
De stichting heeft rond de 1300 deelnemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *