Sitek blijft zich verzetten tegen maatregelen

Etienne van der Horst

Sitek blijft zich verzetten tegen maatregelen

WILLEMSTAD — Ook na het gesprek met minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) blijft onderwijsvakbond Sitek zich verzetten tegen maatregelen die de regering wil nemen om op haar personeelskosten te besparen.

Volgens Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn blijft Van der Horst vasthouden aan de maatregelen, maar de vakbond is ervan overtuigd dat er voldoende alternatieven op tafel zijn, terwijl zij direct met de regering in onderhandeling wil treden over een nieuwe cao.

Aan het overleg tussen Van der Horst en de Sitek-delegatie heeft de minister veel huiswerk overgehouden, gaf hij vanochtend zelf aan. “Sitek is van mening dat zij bij mij moeten zijn. Maar dit moet nog nader worden uitgezocht. Ook verwijst de vakbond naar een convenant en een cao die zij in het verleden met het eilandgebied hebben gesloten. Ook dit zal ik gaan onderzoeken”, aldus de Van der Horst. Afgesproken is dat Sitek ergens deze week contact met het bureau van de minister zal opnemen, waarna er mogelijke een afspraak wordt gemaakt voor vrijdag.

Het overleg van vorige week was mede ingegeven door het verzet van de vakbond voor onderwijzend personeel, tegen de maatregelen die de regering wil nemen om haar personeelskosten onder controle te houden. Eerder al had Sitek aangegeven dat zij niet zal accepteren dat de regering aan haar loontrede, indexering, vakantiegeld of aan haar vakantiegeld komt. “Maar de minister heeft aangegeven dat de maatregelen er zullen komen. Wij zullen ons hiertegen blijven verzetten. Wij willen met de regering om de tafel gaan zitten om in het kader van een nieuw cao-overleg afspraken te maken, zodat de regering niet aan onze arbeidsvoorwaarden komt.”

De cao waar Sitek-voorzitter Plantijn het over heeft, werd in 2004 overeengekomen tussen de vakbond en het eilandgebied Curaçao. Tien jaar later is die cao nog steeds van kracht. Deze werd continu met een jaar verlengd. Nu wil Sitek met Van der Horst om de tafel om over een nieuwe cao te onderhandelen. Maar volgens Plantijn twijfelt de minister of ze bij het juiste adres zijn. De Sitek-voorzitter wijst er echter op dat toen tien jaar geleden de cao werd uitonderhandeld, de gesprekken gevoerd werden met de toenmalige gedeputeerde van Algemene Zaken van het Eilandgebied Curaçao. Indertijd werd deze functie bekleed door PAR-lid Zita Jesus-Leito.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *