SK | Sitek weet uiterlijk 31 maart of zij wordt toegelaten tot overlegorgaan erkende overheidsbonden

Uiterlijk 1 mei wordt nieuwe cao onderwijs- sector getekend

Uiterlijk 1 mei wordt nieuwe cao onderwijs- sector getekend

Onderwijzersvakbond Sitek (Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou) krijgt uiterlijk 31 maart antwoord van de regering op haar verzoek om tot het overlegorgaan van erkende overheidsvakbonden Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) te worden toegelaten.

Dit is besloten in het akkoord dat Sitek en vicepremier en minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst (Pais) gisteren zijn overeengekomen, zo bericht vanmiddag, vrijdag 26 februari 2016, de Amigoe.

Momenteel zijn de vakbonden ABVO (ambtenaren), NAPB (politie), STrAF (douane- en gevangeniswezen) en SAP (Justitiële Keten) tot de CCvV toegelaten. Deze bonden overleggen met de overheid in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) over de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. Sitek dringt al enige tijd aan om tot dit orgaan te worden toegelaten om zo apart met de overheid te kunnen onderhandelen over haar arbeidsvoorwaarden.

Zo hekelde Sitek onder meer de nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren die wel voor haar leden van toepassing is, maar waarbij de vakbond niet bij de onderhandelingen was toegelaten. In het akkoord is overeengekomen, dat Sitek in de toekomst in dit verband betrokken zal worden bij alle discussies over arbeidsvoorwaarden die het personeel in de onderwijssector zullen raken.

In het akkoord dat gisteren door de algemene ledenvergadering van Sitek werd geaccordeerd, kwamen de partijen overeen dat er uiterlijk op 1 mei een nieuwe cao voor de onderwijssector ondertekend zal worden. Een voor Sitek heikel punt was de verplichte cursussen voor taal en rekenen voor onderwijzend personeel. In het akkoord is opgenomen dat de deze cursussen niet bij de Dienst Openbare Scholen zullen worden gehouden. De overheid zal nagaan of deze cursussen uit het recente verleden de gewenste resultaten hebben opgeleverd. Dit dient voor de aanvang van het nieuwe schooljaar klaar te zijn.

Verder is ook afgesproken, dat er voor 9 maart duidelijkheid zal moeten zijn over dispensatie van VUT-ers die in het onderwijs terugkeren. Daarnaast zullen Sitek-leden als eerste info krijgen van pensioenfonds APC over de nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren die per 1 januari 2016 is ingegaan. De overheid zal verder rekening houden met het standpunt van Sitek, dat leerkrachten op hun 60e met pensioen moeten gaan en niet op hun 65e, zoals nu in de wet is opgenomen. Een onderzoek, dat uiterlijk binnen drie maanden klaar is, zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

Ook komen de partijen overeen dat minister Van der Horst Sitek op de hoogte zal stellen van het parlementair traject van het wetsvoorstel om tot veilige scholen te komen. Uiterlijk 30 april zal er een protocol op tafel liggen dat schooltransport zal regelen. Een analyse van de onderwijsmethodieken Rekenen en Nederlands zal op 30 juni klaar moeten zijn. Terwijl de partijen gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen waarmee het ondersteunend personeel in het onderwijs te kampen heeft.

Bron: Surinaamse Krant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *