Soab: 133 lopende contracten

Merendeel vanaf 10-10-‘10 afgesloten

contractWILLEMSTAD — Volgens een recent uitgevoerd onderzoek van overheidsaccountantsbureau Soab zijn de meeste contracten van de overheid, vanaf oktober 2010 afgesloten. Het gaat om 133 contracten voor een totaalbedrag van 1.478.701 gulden per maand.

“Het merendeel van deze contracten heeft een doorlooptijd van drie jaar en kan moeilijk vroegtijdig worden beëindigd”

, aldus de resultaten van de inventarisatie van de overheidscontracten door Soab.
De Soab licht toe binnen de werkzaamheden de volgende analyses te hebben gedaan:

  •  Inventariseren van de lopende contracten binnen alle ministeries met de daarbij behorende kosten;
  • Analyseren van de contractbepalingen, zoals de doorlooptijd en overige contractvoorwaarden;
  • Analyseren van mogelijkheden tot opzegging van bepaalde contracten;
  • Kwantificeren van de mogelijke besparing.

Het onderzoek, dat op 18 oktober naar de Raad van Ministers werd gestuurd, is in opdracht van de minister van Financiën, José Jardim (toen nog voorgedragen door de PAR) vervaardigd.
Dit onder andere ter ondersteuning van de Shared Service Organisatie (SSO), die deel uitmaakt van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).
Uit de Soab-analyse blijkt dat ‘niet alle contracten geformaliseerd zijn, omdat deze niet door beide partijen ondertekend zijn’.

“Ook zijn er contracten aangetroffen waarvan de betalingen niet in de financiële administratie zijn verwerkt en Soab niet voor alle periodieke betalingen een contract heeft ontvangen.
De meeste contracten kunnen niet vroegtijdig beëindigd worden vanwege een doorlooptijd van drie jaar, waarin een beëindigingsvergoeding van rond de twaalf maanden is opgenomen tot het betalen van de resterende contractuele termijnen”

, aldus de uitkomsten van het onderzoek.
Morgen in deze krant (Amigoe red.) een specificatie van deze overheidscontracten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *