Soab-eindrapport OW openbaar maken

Statenlid Charles Cooper:

charles cooperWILLEMSTAD — Het eindrapport van overheidsaccountantsbureau Soab ‘dient vanuit de optiek van openbaarheid van bestuur door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), zo snel mogelijk naar het parlement en de pers te worden gestuurd’. Dit stelt Statenlid en oud-VVRP-minister Charles Cooper (MAN) nadat het Soab-conceptrapport van het onderzoek naar de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW), was ‘gelekt is naar de media’.

Advertentie

Het conceptrapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar misstanden bij de projectievoering binnen OW, maar bevat echter nog niet het wederhoor van de betrokken actoren. In het conceptrapport komt de handelwijze van de OW-directeur, Raymond Florentina, en zijn ‘rechterhand’, medewerker Hensley Basilio, in beeld.
Beiden werd medio maart de toegang tot de uitvoeringsorganisatie ontzegd.
De Amigoe berichtte hierover deze week al uitvoerig en sprak met ex-minister Cooper over de inhoud hiervan.

“Het rapport gaat over een periode dat ik minister was, maar ik heb daar verder niets mee te maken.
Wat ik wel vind, is dat als er inderdaad sprake is van ernstige misstanden, het rapport door de minister zo snel mogelijk naar het parlement doorgestuurd dient te worden.
Dan moet men de kwestie aan de hand van de bevindingen bespreken.
Ook de samenleving heeft natuurlijk recht op inzage”

, aldus Cooper die nu Statenlid is voor de blauwe partij.
Cooper stelt verder over de informatie te beschikken dat zowel Florentina als Basilio uitvoerig – ‘pagina’s lang’ – verweer heeft gevoerd op het conceptrapport.

“De heren zijn al maanden geleden op non-actief gesteld.
Zowel de heren, als hun familieleden hebben het zwaar te verduren gehad en kunnen zich in de media niet weren.
Ik ga ervan uit dat de Soab het verweer van beiden serieus heeft behandeld en dat ook in de eindversie heeft verwerkt.
Ik vind dat ook hun kant van het verhaal in zijn geheel mee moet worden genomen.
Men moet niet vergeten dat het hier ambtenaren betreft, die om met de pers te mogen praten toestemming moeten krijgen van de minister.
En ik denk nu niet dat zij dat van de minister zullen krijgen. Ondertussen circuleert slechts het onvolledige conceptrapport”

, aldus Cooper die ook aangeeft de kwestie spoedig mondeling aan te zullen kaarten bij minister Earl Balborda.
Ook PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje heeft eerder tegenover de Amigoe verklaard dat minister Balborda zo ‘snel mogelijk het eindrapport naar de Staten moet sturen’.
Het onderzoek naar de misstanden bij de uitvoeringsorganisatie OW, het vroegere DOW, werd dit jaar opgestart nadat het werd aangezwengeld door onder andere de vragen van Cijntje.
In dit verband heeft hij zelfs klachten bij het Openbaar Ministerie ingediend over de door hem geconstateerde mistanden.

“De minister heeft gesteld dat hij het rapport evalueert. Wij van de Staten willen dit rapport samen met hem evalueren.
Daarom verzoeken wij de minister om het rapport naar de Staten te sturen, zodat het in een vergadering van de Centrale Commissie aan bod kan komen.”

De Amigoe beschikt overigens over de informatie dat het eindrapport slechts in tweevoud door de overheidsaccountant is verstuurd, namelijk naar minister Balborda en naar de secretaris-generaal van het VVRP-ministerie, Dwigno Puriel. Hij bevestigt het rapport te hebben ontvangen en stelt in een korte reactie:

“We zijn over het rapport nog steeds in beraad waarop wij vanuit het ministerie een advies aan de minister zullen uitbrengen.”

Reactie BalbordaMinister Balborda stelt in zijn reactie het volgende: “Als de heren Cooper en Cijntje inzage in het Soab-rapport willen, kunnen ze daar om vragen. Ik heb vooralsnog van geen enkel Statenlid een verzoek gekregen om inzage van het rapport. Wij zijn nu in beraad over de verder te ondernemen stappen naar aanleiding van de bevindingen in het rapport. Dit dient met alle zorgvuldigheid te geschieden en zeer zeker niet onder druk.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *