SOAW: Stel mens weer centraal

Francisca wil aanpassing premieheffing basisverzekering

Jeanne-Marie-Francisca-225x300Willemstad – Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Jeanne-Marie Francisca (PS) heeft een voorstel ingediend bij de Raad van Ministers om aanpassingen te doen aan de in te voeren inkomensafhankelijke premie voor de basisverzekering.

Advertentie

Zo wil de minister dat gezinssamenstelling en de armoedegrens meegewogen zullen worden in het bepalen van de hoogte van de af te dragen premie.

,,Mijns inziens is het onze plicht als gezagsdragers om na deze, overigens zeer noodzakelijke, ronde van stringente maatregelen, de mens weer eens centraal te stellen”

, schrijft Francisca in een brief aan de Raad van Ministers die dinsdag is verstuurd.
De brief is in handen van deze krant.

,,In de bestaande nota over de ‘gliding scale’ wordt een aantal beleidsuitgangspunten gehanteerd die uitsluitend betrekking hebben op fiscale en begrotingstechnische aspecten.
In het licht van de huidige dimensie van de sociaaleconomische problematiek op Curaçao, is dit een gemiste kans om, zoals door de regering aan de bevolking is beloofd bij de inwerkingtreding van de Lv-bvz, maatregelen te introduceren die mogelijke negatieve neveneffecten zouden kunnen opvangen”

, aldus de minister van SOAW.
Met een ondergrens van 12.000 gulden per jaar en een bovengrens van 18.000 gulden per jaar bestaat het risico dat er aan diverse gezinnen ‘groot onrecht’ zal worden gedaan, omdat zij boven deze grens schommelen, schrijft Francisca.

,,Binnen het kader van de redelijkheid en billijkheid zouden deze grenzen dringend herzien moeten worden.”

Ook moet goed gekeken worden naar de gezinssamenstelling, stelt de minister.

,,Met de huidige nota loopt de overheid het risico om relevante nuances uit het oog te verliezen.”

Zo wijst zij erop dat een alleenstaande met een inkomen van 1.000 gulden per maand in een andere situatie verkeert dan een alleenstaande moeder met kind die 1.000 gulden per maand verdient. Eerder spraken de Staten hun bezorgdheid uit over de begroting van SOAW, gezien de sociale achterstand en de complexiteit van de huidige maatschappelijke problematiek die onder SOAW valt.

,,Het ministerie van SOAW mag niet doodbloeden door een collectief gebrek aan visie en preponderantie van fiscaal-economische belangen.
Wat men vandaag niet investeert in de opbouw van een gedegen sociaalmaatschappelijk stelsel, zal men in de toekomst moeten uitgeven aan handhaving en gezondheidszorg”

, stelt Francisca.

,,Dit is een onwezenlijk paradigma, als uit de SVB-prognoses van februari tot en met juli 2013 zou blijken dat er mogelijk een meevaller zal ontstaan van boven de 40 miljoen gulden aan het eind van 2013.”

Naar verluidt is er gisteren tijdens de wekelijkse Raad van Ministers overleg geweest over het voorstel van Francisca, maar zou minister van Financiën José Jardim geen voorstander zijn van wijzigingen in de berekening van de hoogte van de af te dragen inkomensafhankelijke premie voor de basisverzekering.
Noch Francisca noch Jardim was gisteren echter bereikbaar voor commentaar.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *