Sociale partners teleurgesteld

Over aov en bzv

WILLEMSTAD — De sociale partners in overlegplatform Kolaborativo zijn teleurgesteld dat hun voorstellen voor de invoering van de ouderdomsvoorziening (aov) en basisverzekering ziektekosten zijn genegeerd. De leden van Kolaborativo hopen dat hun ideeën alsnog in de reparatiewetgeving worden meegenomen.

De regering heeft vanwege de tijdsdruk het urgentieplan niet met de sociale partners besproken.
Volgens de regering kon zij vanwege de precaire financiële situatie van het land niet van het reeds ingeslagen traject afwijken.
Desalniettemin is de regering nog steeds van plan om hierover met de sociale partners in discussie te treden en waar mogelijk deze voorstellen alsnog te verwerken in de reparatiewetgeving.
De partners in Kolaborativo en de 100 deelnemers streven naar breed gedragen, duurzame oplossingen.
De implementatie van het urgentieplan moet leiden tot herstel van het vertrouwen in het investeringsklimaat, herstel van de economie en verbetering van de landsfinanciën, waarbij met name de minderbedeelden in de maatschappij worden ontzien.
Het sociale dialoogplatform Kolaborativo organiseerde op 8 december vorig jaar een urgente nationale dialoog om draagvlak onder de stakeholders te creëren voor de op toen handen zijnde aanpassingen van de aov en de invoering van de basisverzekering.
Hiertoe kwam het urgentieplan tot stand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *