Sociale partners willen spoedoverleg regering

WILLEMSTAD — De sociale partners hebben een dringend beroep op de regering gedaan om middels een tripartiet overleg tot afspraken te komen om de uitdagingen waar het eiland momenteel mee te maken heeft aan te kunnen gaan. Dit staat in een brief die de sociale partners op 8 augustus naar de regering hebben gestuurd.

In de brief, die is ondertekend door vertegenwoordigers van de vakbondscentrales Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK) en de Central General di Trahadornan di Corsou (CGTC) en de werkgeversorganisaties Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en de Kamer van Koophandel (KvK), wordt ingegaan op de vele problemen waar Curaçao mee kampt.
Als deze problemen niet worden aangepakt, dan voorzien de sociale partners gevolgen voor onder meer de arbeidsmarkt, de koopkracht van lokale consumenten, de openbare financiën, de betalingsbalans en de economische groep op het eiland.
Het door hun gevraagde overleg is volgens de sociale partners met spoed vereist.
Aanleiding voor de brief zijn, volgens de sociale partners, de vele maatregelen die de overheid overweegt te introduceren.
Deze brengen tal van risico’s en onzekerheid met zich mee, terwijl er ook vraagtekens bestaan over de duurzaamheid en hun effecten voor de sociaal-economische ontwikkeling van het eiland.
Het plan dat de sociale partners voor ogen hebben, gaat er onder meer van uit dat er werk gemaakt moet worden van de sociale zekerheid.
Dit houdt in dat de basisverzekering ziektekosten en het ouderdomspensioen aov betaalbaar moeten zijn, dat er sprake moet zijn van een sluitende begroting van het land, dat de risico’s voor wat betreft de overheids- nv’s onder controle zijn, dat de nodige investeringen in het onderwijs moeten worden gedaan, dat de koopkracht en de salarisuitgaven beschermd worden, terwijl het eiland ook veilig moet zijn.
De sociale partners gaan ervan uit dat na het overleg met de overheid er een integraal plan op tafel moet komen dat de door hen gesignaleerde problemen moet oplossen.
Gezien de urgentie van deze zaak, roepen de sociale partners de regering op om op de kortst mogelijke termijn tot afspraken te komen zodat de tripartiete besprekingen van start kunnen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *