Souman/Hermanus ontzenuwt aantijgingen van bedrog

WILLEMSTAD — De beschuldiging, dat deurwaarderskantoor Souman/Hermanus beslag legt op het hele salaris na aftrek van belastingen en sociale lasten van oud-studenten met een achterstand in studieaflossing bij de Nederlandse DUO, berust niet op waarheid.
Dat schrijft het kantoor in een persbericht naar aanleiding van kritiek van onder anderen oud- PAR-parlementariër Marilyn Alcalá-Wallé.

Volgens het deurwaarderskantoor gaat het erom dat voor een achterstand in betaling een goede oplossing wordt gevonden.

“Want over het wettelijk uitgangspunt dat schulden betaald moeten worden kan toch nauwelijks discussie bestaan.
Het is uiteraard niet aan de deurwaarder hierin verandering aan te brengen.
Voor zover er onvrede bestaat over de invordering van de achterstallige schulden is het dus niet juist de de deurwaarder verwijten te maken.
Correct zou zijn om een dialoog aan te gaan met partijen die invloed hebben op de invordering van schulden”

, aldus Souman/Hermanus in een persbericht.

De bewering van Alcalá-Wallé dat beslag wordt gelegd op het hele salaris na aftrek van belastingen en sociale lasten is volgens het kantoor onjuist.
Een loonbeslag beperkt zich bij dit soort vorderingen tot een derde van het nettoloon.
Met deze wettelijke norm wordt beoogd te waarborgen dat degene die door het beslag wordt getroffen voldoende middelen voor zijn levensonderhoud overhoudt.
Dit kantoor neemt deze norm in acht en houdt zich meer in het algemeen aan de wet bij de incasso van schulden en bij het ten uitvoerleggen van vonnissen, ook voor wat betreft de kosten die daarbij in rekening mogen worden gebracht.

Souman/Hermanus beperkt zich tot de inning van achterstallige schulden.
Het kantoor heeft slechts zicht op de vorderingen die zij in behandeling heeft.
Daarover wordt op verzoek informatie verschaft.
In voorkomende gevallen worden bovendien aanvullende gegevens opgevraagd.
Alleen achterstallige bedragen kunnen door DUO worden opgeëist, niet de rest van de schuld. Achterstallige bedragen worden aangeduid met ‘de achterstallige schuld’, de tweede met ‘de reguliere schuld’.
Volgens Souman/ Hermanus is de kwestie namelijk niet dat een exstudent wordt gebrandmerkt als een wanbetaler.

“Het gaat erom dat voor een achterstand in betalingen een goede oplossing wordt gevonden.
Oud-studenten die door Souman/Hermanus zijn aangeschreven en nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met het kantoor.

Dit kan tijdens kantooruren (van 8.00 – 12.30 en van 13.30 – 17.00 uur), via telefoonnummer 736-9588 of per e-mail [email protected].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *