Spanningen bij Soaw lopen op

Francisca zwijgt over ‘breuk SOAW'

Francisca zwijgt over ‘breuk SOAW’

WILLEMSTAD — De situatie binnen de top van het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (Soaw) heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Dat blijkt uit een uitgelekte brief van secretaris-generaal (SG) Bernice Calmes aan haar minister Jeanne-Marie Francisca (PS). Uit de brief die de Amigoe in handen kreeg blijkt duidelijk dat er niet alleen ernstige spanningen zijn tussen de Soaw-minister en haar managementteam, maar nu ook met de SG.

SG Calmes roept de minister op om aan te schuiven bij het managementteamoverleg dat elke maandag plaatsvindt en wil van de minister weten hoe zij denkt om te gaan met ‘de verslechterende werkrelatie’.

Rechtstreekse aanleiding voor het in de pen klimmen van de SG is de ontslagbrief die interim-beleidsdirecteur Jeroen Jansen indiende op 26 mei. De SG geeft aan dat ontslag pas in behandeling te kunnen nemen zodra zij een onderbouwende reactie van de minister zelf heeft ontvangen. In de uitgelekte brief schrijft zij:

“In het geval van de heer Jansen ben ik niet op de hoogte van inhoudelijke of professionele redenen, dan wel opmerkingen die verband houden met zijn werkzaamheden of van een situatie van niet-functioneren in welke gradatie dan ook.”

In de ontslagbrief van Jansen aan zijn SG, die ook in handen is van de Amigoe, stelt Jansen dat hij ‘onvoldoende vertrouwen heeft in de onderlinge werkrelatie tussen de minister en mijzelf en meer in het algemeen tussen de minister en het MT’. Jansen verklaarde verder terug te gaan naar zijn positie als beleidsmedewerker B bij Beleidszaken.

Calmes haalt deze zinsnede uit de brief van Jansen aan om aan de minister duidelijk te maken dat ‘vanuit het topkader van het ambtenarenapparaat een zorgelijke tendens wordt gesignaleerd’ die eruit bestaat dat er in bepaalde gevallen ‘op een zeer oneigenlijke manier met professionals wordt omgegaan terwijl deze experts juist nodig zijn voor de opbouw van het land’.

De secretaris-generaal haalt hierbij vervolgens enkele voorbeelden aan waaruit bovenstaande blijken zou uit het gedrag van minister Francisca:

‘Uw omgang met het team lijkt vaak niet zakelijk en niet professioneel.

Een aantal voorbeelden hiervan is dat u buiten werktijden om (elf uur ‘s avonds, en ook om drie ‘s nachts) MT-leden ter verantwoording roept. Daarnaast onderhoudt u tal van bilaterale gesprekken met ernstige financiële consequenties zonder het MT te informeren over de gemaakte afspraken. Hierdoor komen eerder aangegane commitments in de knel.”

Calmes wil in haar schrijven van de minister antwoord op twee vragen:

“Hoe ervaart u zelf de werkrelatie met het MT?” Daarin refereert de SG ook aan een gesprek dat op 8 mei al werd gevoerd en waarbij het MT aangaf hoe de werkrelatie met minister Francisca wordt ervaren, namelijk ‘moeizaam vanwege een ontransparante en onduidelijke wijze van communiceren’.

Een beloofde reactie van de minister hierop is volgens het schrijven van Calmes nog niet ontvangen.

Verder wil de SG antwoord op de vraag hoe de minister denkt met ‘de verslechterende werkrelatie met het MT om te gaan, dan wel hoe zij denkt die recht te trekken’.

Ook nodigt de SG de minister uit aan te zitten bij het wekelijkse MT-overleg dat elke maandag plaatsvindt.

SG Calmes besluit haar brief met de mededeling dat ‘deze situatie ernstig genoeg is om de zaak nadrukkelijk bij u aan te kaarten’. De brief aan Francisca werd mede-ondertekend door de andere leden van het MT: Donate Philbert-Nieveld, Miosotis Yearwood en Jeroen Jansen.

Minister Francisca was bij de sluiting van deze krant helaas niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *