Spies houdt Schotte aan aanwijzing

Den Haag – Ook nu het kabinet Schotte demissionair is, zal het onverminderd uitvoering moeten geven aan de op 13 juli door de Rijksministerraad (RMR) opgelegde aanwijzing en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Dat benadrukt minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een eerste reactie op de val van de Curaçaose regering. ,,De aanwijzing van de RMR is gericht tot het kabinet van Curaçao, ook als dit demissionair is”, zo antwoordt de bewindsvrouw op vragen van deze krant. Spies – zelf demissionair minister – houdt Schotte dan ook aan de opdracht van de RMR uiterlijk per 1 september de begroting 2012 sluitend te hebben gemaakt. Ook voor het plan van aanpak dat de premier samen met zijn Sint Maartense ambtgenote Sarah Wescot-Williams moet opstellen om de situatie rond de gezamenlijke Centrale Bank te normaliseren blijft wat Spies betreft de deadline 24 augustus, wanneer de eerstvolgende RMR wordt gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *