Spong over politiek en georganiseerde misdaad ‘Statuut is te weinig dwingend ‘

Willemstad –

,,In het statuut zijn helaas geen dwingende bepalingen opgenomen voor de naleving van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en slechts een algemene maatregel van Rijksbestuur komt een beetje in de richting om internationale regelingen te kunnen afdwingen, maar het is onvoldoende.”

,,Het lijkt mij zonneklaar dat een minister die willens en wetens mensenrechten niet naleeft zo crimineel is als de pest en strafrechtelijk vervolgd moet (kunnen) worden”,

aldus Rob Spong tijdens zijn lezing aan de Vrije Universiteit gisteren bij het seminar getiteld ‘politiek en georganiseerde misdaad’. De advocaat ging daarbij dieper in op de situatie op de Antillen.

Op het punt van de naleving van de EVRM schieten de Nederlandse en Antilliaanse wetgeving schromelijk tekort, aldus de advocaat die vervolgt:

,,Wel heeft de Antilliaanse wetgever uitgebreid aandacht besteed aan onder meer de internationaal vereiste terrorismewetgeving. Maar voor zover valt na te gaan wemelt het daar op de Antillen niet van zoveel terroristen als hier (Nederland, red.).”

Over de witwaswetgeving stelt Spong dat die wel aan de moderne eisen van deze tijd is aangepast.

,,En witwassen is naar men zegt op deze ‘sunny islands’ geen onbekend verschijnsel. Niet in de allerlaatste plaats omdat de Antilliaanse of beter nog de Arubaanse wetgever ruim tien jaar geleden, met hulp overigens van het Nederlandse ministerie van justitie, een perfect witwasinstrumentarium ontwierp in de figuur van de Arubaanse vrijgestelde vennootschap.”

Deze ondernemingsvorm uit 1988 heeft als doel om de offshore-activiteiten te bevorderen. De AVV kan gebruikt worden voor financierings,- beleggings-, handels-, en houdstersactiviteiten, zoals het houden van in het buitenland gelegen onroerend goed of andere vermogensbestanddelen. De AVV is bedoeld voor niet-ingezetenen van Aruba. Spong:

,,De strekking van mijn verhaal is duidelijk: de Antilliaanse c.q. Arubaanse justitie plengt krokodillentranen. Want wie, gelijk als het Paard van Troje, zelf een schitterend witwasinstrumentarium creëert, moet niet gaan jammeren als de burgerij daarvan dankbaar de vruchten plukt.”

In zijn lezing geeft Spong vervolgens enkele voorbeelden van Antilliaanse politici die hij in zijn praktijk heeft meegemaakt. De relatie echter met de georganiseerde criminaliteit, is in ieder geval niet vastgesteld, zegt hij daarbij.

,,Het betrof in alle gevallen valsheid in geschrift en omkoping, in het dagelijkse spraakgebruik corruptie geheten.”

Spong noemt vervolgens Claude Wathey, een niet bij naam genoemde gedeputeerde die geld zou hebben ontvangen van derden om hem ertoe te bewegen de privatisering van het cellulair net van de Curaçaose Setel nv te gunnen aan een ander (de omkoper) en Anthony Godett die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens het medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *