Spraakmakende strafzaken BES in 2013

Jaarverslag Openbaar Ministerie Bonaire, Saba, Eustatius

Openbaar Ministerie: Babel ‘zo snel mogelijk’ voor rechter

Jaarverslag 2013 Openbaar Ministerie Bonaire, Eustatius en Saba

KRALENDIJK — Het Jaarverslag 2013 Openbaar Ministerie Parket Bonaire, Sint Eustatius en Saba, somt een aantal spraakmakende onderzoeken op.

Dat waren, ‘Lembe Lembe’ op Saba, een internationale drugsactie, een ernstige zedenzaak en het Zambezionderzoek. De laatste drie zaken speelden zich af op Bonaire.

‘Lembe Lembe’

In het onderzoek ‘Lembe Lembe’ besloot de Stuurgroep Opsporen BES in 2013 tot het instellen van een projectmatig onderzoek naar handel in verdovende middelen op Saba. Door de afdeling Opsporing van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is gedurende een aantal maanden onderzoek gedaan naar drugshandel op Saba. Een incident in december 2012, waarbij een vrouw afkomstig van St. Maarten in opdracht van een Sabaanse drugshandelaar cocaïne naar Saba smokkelde, is de aanzet voor ‘Lembe Lembe’ geweest.

Tijdens het onderzoek zijn ook bijzondere opsporingsbevoegdheden gebruikt, waaronder het tappen van telefoons. Omdat tappen op Saba niet mogelijk is, was medewerking van St. Maarten van groot belang voor het slagen van het onderzoek. De kleinschaligheid van Saba had ook tot gevolg dat de rechercheurs niet op het eiland zelf konden verblijven, en hun onderzoek grotendeels vanaf St. Maarten hebben moeten draaien.

Eind juli zijn de twee verdachten aangehouden en vervolgens vervolgd voor de handel in hard- en softdrugs over de periode van 10 oktober 2010 tot aan hun aanhouding. Dit heeft voor de hoofdverdachte, een recidivist, geresulteerd in een gevangenisstraf van vijf jaar. Zijn mededader is veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Sinds dit onderzoek zijn de klachten over overlast door drugsverkoop aanzienlijk afgenomen.

Internationale actie

Op 1 oktober 2013 zijn er in het Europese deel van Nederland, België, Duitsland en op Bonaire op in totaal 31 plaatsen huiszoekingen gedaan in verband met een grootschalig internationaal onderzoek naar de handel in verdovende middelen en witwassen. Hierbij werden tien verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op drugs, vuurwapens, luxe auto’s en 200.000 euro aan contant geld.

In een berging bij een woning in Eindhoven vond de recherche grondstoffen om amfetamine te maken met een straatwaarde van 6 miljoen euro. Aan de actie deden 300 politiefunctionarissen en 40 militairen mee, gespecialiseerd in het zoeken naar verborgen ruimten. Op verzoek van het OM in Europees Nederland is op Bonaire door het RST de hoofdverdachte aangehouden en overgebracht naar Nederland.

Op Bonaire werd een andere verdachte aangehouden voor vuurwapenbezit. Deze is in december 2013 hiervoor veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Ernstige zedenzaak

In 2013 is een onderzoek naar ernstige zedendelicten afgerond en aan de rechter voorgelegd. Het onderzoek was al in 2010 gestart naar aanleiding van signalen dat twee meisjes van 12 en 14 jaar oud langdurig en structureel seksuele contacten onderhielden met diverse volwassen mannen.

Bovendien was er informatie dat de moeder van de meisjes die contacten om financiële redenen zou bevorderen. De kwetsbaarheid van de slachtoffers en capaciteiten van de moeder, gecombineerd met de omvang van het vermeende misbruik, maakten dat dit onderzoek een zeer groot beroep deed op de recherche van KPCN, zowel qua menskracht als qua recherche- en verhoortechniek.

Een extra complicerende factor was dat de onderzochte pleegperiode een termijn bestreek waarin, als gevolg van de transitie in 2010, de strafbaarstelling en de strafbaarheid van de seksuele contacten met minderjarigen wijzigde. Daardoor viel er in de ‘bescherming’ van een meisje dat in 2010 vijftien jaar was, een ‘gat’.

Deze factoren hebben ertoe geleid dat de zaak, waarin de verdachten niet in voorlopige hechtenis waren gesteld of gebleven, pas ruim drie jaar na de ontvangst van de eerste signalen aan de rechter kon worden voorgelegd. Als gevolg van onvolledigheden in het onderzoek kon slechts een deel van de verdachten die door het OM werden vervolgd, uiteindelijk worden veroordeeld.

Zambezi

In het grootschalige onderzoek ‘Zambezi’ is eind 2012 door en tot verbazing van het OM geconstateerd, dat het tot 10-10-2010 geldende artikel 372 van het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen vervallen was. Dit artikel stelde handelingen die in strijd zijn met eigen regelgeving door leden van het bestuurscollege strafbaar. Deze wetswijziging heeft in deze volgens het OM politiek gevoelige strafzaak, tot grote kwalificatieproblemen heeft geleid.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *