SSC verzorgt schoolboeken in nieuw schooljaar

Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC)WILLEMSTAD — Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) zal vanaf het schooljaar 2013-2014 de schoolboeken voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs inkopen en verspreiden. Dat meldt SSC-directeur Margit de Freitas.
Het centrale inkooppunt is in het kader van de invoering van ‘vrij onderwijs’.
Door de boeken centraal in te kopen verwacht SSC geld te besparen.
“Zo kun je betere prijzen bedingen”, vertelt De Freitas.

SSC is al begonnen met de voorbereidingen.

“De bedoeling is dat de leerlingen aan het begin van het schooljaar zonder gezeur een pakket studieboeken krijgen”

, vertelt De Freitas.
Dat betekent dat er bij de uitgifte van de boeken geen geld aan te pas komt.
De overheid vergoedt SSC direct.
Net als dit schooljaar is het budget voor vrij onderwijs in 2013-3014 begroot op 17 miljoen gulden. SSC zal voor de verspreiding van de boeken zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande infrastructuur.
De bestaande boekenfondsen op scholen zullen dus belast worden met de uitgifte van de boeken. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de overheidsstichting hulp ingeschakeld van externe deskundigen.

“We willen dat dit goed verloopt”

, zegt De Freitas.
Zelf noemt ze het plan een goed doordacht plan.
Momenteel bevindt SSC zich in de fase van de procesbeschrijving, het opstellen van een voorlichtingscampagne en worden alle stakeholders benaderd.
Leerlingen hebben hun huidige boeken in bruikleen.
Deze boeken moeten voor de zomervakantie worden ingeleverd.
Op basis van deze aantallen en de boeken die in voorraad zijn op de scholen zal SSC de extra benodigde exemplaren gaan bestellen.
Leerlingen moesten om in aanmerking te komen voor gratis onderwijs zich vooraf inschrijven bij SSC.
Zo’n 19 procent van de leerlingen heeft dat niet gedaan.
De schoolbesturen hebben vervolgens besloten om het openstaande bedrag op deze leerlingen te verhalen.
Om ervoor te zorgen dat er in het komend schooljaar niemand buiten de boot valt organiseert SSC in mei opnieuw inschrijvingsdagen.
Deze zijn bedoeld voor de personen die nog niet ingeschreven staan.
Leerlingen die al in het bestand van SSC zijn opgenomen hoeven zich niet opnieuw te melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *