Staatkundige structuur nu geen prioriteit

discussieWILLEMSTAD — Een discussie over de staatkundige structuur van het Koninkrijk heeft op dit moment geen prioriteit.
Dit verklaren lokale politici in een eerste reactie op het voorstel van de Nederlandse Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) om de staatkundige structuur van het Koninkrijk te herzien en er een Gemenebest-constructie van te maken.

Alex Rosaria, politiek leider en Statenlid van coalitiepartij Pais, stelt in een reactie dat zijn partij zich niet zal laten afleiden door de nota van Bosman en Van Raak.
Hij benadrukt dat een discussie over de staatkundige toekomst momenteel geen prioriteit geniet.

“Het moet afgelopen zijn met discussies over structuren.
Onze prioriteit moet nu zijn om inhoud te geven aan de huidige structuur.
We moeten ons focussen op hoe wij dit land moeten opbouwen: duurzame economie, deugdelijk bestuur en vooral goed onderwijs voor onze kinderen.”

Rosaria wijst erop dat er jarenlang discussies zijn gevoerd over de staatkundige structuur.

“Dit heeft ons afgeleid van andere belangrijke aandachtspunten.
Nu wij eindelijk, nog niet eens drie jaar geleden, een nieuwe status hebben gekregen, zullen wij ons niet laten afleiden door meer discussies over de staatkundige structuur.
Wij accepteren dit niet.”

In de komende dagen zal de partij de nota goed bestuderen, maar bij voorbaat geeft Rosaria aan dat de indieners het ‘non-disruption beginsel’ van de Verenigde Naties dienen te respecteren. Dat houdt in dat er geen (ongevraagde) inmenging van het ‘moederland’ in de staatkundige verhoudingen met hun niet-zelfbesturende gebieden toelaatbaar is.

“Het lijkt erop alsof de opstelling van deze politici op gespannen voet staat met de geest en letter van het zelfbeschikkingsrecht van Curaçao”

, aldus de Pais-leider.

Zita Jesus-Leito (PAR) is van mening dat het Koninkrijk nu andere prioriteiten heeft.

“Wij hebben er niets aan als wij op dit moment weer over het onderwerp van staatkundige structuur gaan discussiëren. Wij hebben geen behoefte aan deze discussie. Wij hebben andere prioriteiten, die de aandacht verdienen. De landen van het Koninkrijk moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen”

, aldus de fractievoorzitter van de PAR in de Staten.

Het Statenlid voor de gele partij stelt zich niet van de indruk te kunnen ontdoen dat het voorstel uit Nederland voornamelijk als doel heeft om van de eilanden die ooit tot de Nederlandse Antillen behoorden, af te komen.

“Men kan van alles voorstellen, maar uiteindelijk is het wel de bevolking van de verschillende eilanden die over hun toekomst moeten beslissen.”

In hun voorstel maken Bosman en Van Raak zich sterk voor ontbinding van het Koninkrijk en opheffing van het Statuut.
Conform dit voorstel zouden Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten onafhankelijke soevereine staten moeten worden, terwijl alle staatsrechtelijke verplichtingen tussen de landen die zijn vastgelegd in het Statuut en Rijkswetten, zullen komen te vervallen.
Dat betekent dat Nederland geen verantwoording meer draagt voor de eilanden en ook niet meer kan ingrijpen, waardoor de laatste staatkundige ‘koloniale’ erfenis voorgoed verleden tijd is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *