Staatsschuld Aruba meer dan 3 miljard

money-UP-DOWNOranjestad – De grote overheidstekorten en de economische krimp van voorbije jaren – 14,3 procent daling van het bbp over de jaren 2009 en 2010 – hebben de staatsschuld opgestuwd tot meer dan 3 miljard florin medio dit jaar.

Advertentie

Dat bedrag komt overeen met 67,1 procent van het bbp. Dat is bijna 10 procent meer dan een jaar eerder.
Toen was er nog sprake van een nationale schuld van 58,8 procent van het bbp, een bedrag van 2,7 miljard florin.
De Centrale Bank van Aruba (CBA) verwacht dat de reële economische groei dit jaar uitkomt op 2,9 procent.
Volgend jaar bedraagt die 3,4 procent.
Daarnaast gaat de Centrale Bank uit van een inflatie over dit jaar van – 2,3 procent, terwijl voor volgend jaar een bescheiden inflatie van 1,2 procent wordt voorspeld.
Een spectaculaire groei in de inkomsten uit het toerisme van 6 procent en groeiende consumentenbestedingen hebben de economie in de eerste helft van dit jaar overeind gehouden.
Desondanks blijkt uit onderzoek dat het vertrouwen in de nabije toekomst er nog niet is.
De CBA heeft de economische data over de eerste helft van dit jaar gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er flink geïnvesteerd is, ondanks de verschuiving van enkele grote infrastructurele projecten naar 2014.
Dat laatste heeft wel geleid tot een grote dip in de import van cement, een belangrijke indicator voor de ontwikkelingen in de bouwsector.
Uit de Business Perception Survey is gebleken dat veel bedrijven afwachtend waren met het doen van investeringen in de aanloop naar de verkiezingen van september dit jaar.
De inflatie nam gestaag af, met name als gevolg van de lagere tarieven voor water en elektriciteit, die respectievelijk in augustus en november 2012 waren doorgevoerd.
De Arubaanse betalingsbalans liet een overschot zien van 16,6 miljoen florin aan het einde van juni.
Dat was bijna helemaal toe te schrijven aan de toegenomen ontvangsten uit hoofde van het toerisme, die ook nog eens grotendeels teniet werden gedaan door de weggevallen opbrengsten uit de oliesector.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *