Start aanpak lotenverkoop via sms

wega di numberWILLEMSTAD — Premier en minister van Algemene Zaken Ivar Asjes (PS) zal in de komende maanden starten met de aanpak van de illegale verkoop van loten via sms voor de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK). Deze aankondiging deed hij al tijdens de wekelijkse persconferentie van 18 juli jongstleden.

De lotenverkoop via sms vindt al enkele jaren plaats op Curaçao.
Voor het verkopen van loten op deze wijze is noch door premier Asjes of zijn voorganger, noch door het voormalige Bestuurcollege (BC) toestemming verleend op grond van artikel 3 van de Loterijverordening 1909.
Door het BC is in het verleden wel een vergunning verstrekt voor de zogenoemde Phone Lottery, een mogelijkheid om loten te kopen door het bellen naar de centrale van een vergunninghouder.

Premier Asjes constateert echter dat deze service reeds een aantal jaren niet meer wordt aangeboden.
Bij de onderhavige illegale verkoop van loten worden de ‘loten’ als sms-berichten naar de koper verstuurd.
De inhoud van deze ‘digitale loten’ voldoet volgens Asjes niet aan de bovengenoemde Loterijverordening en de uitvoeringsregeling opgenomen in AB.1986, no. 21, zoals gewijzigd.

Gezien de voormelde situatie en de handhavingsplicht die de minister als bestuursorgaan heeft, stelt hij vanaf november van dit jaar – op grond van artikel 11 van de Loterijverordening 1909 – te zullen starten met handhavingsmaatregelen tegen deze illegale vorm van lotenverkoop.

“Degenen waarvan al bekend is dat zij op dit moment de illegaliteit in de hand werken, worden in de gelegenheid gesteld om tot 1 november van dit jaar het een en ander op te heffen, ter voorkoming van de uitvoering van bestuursdwang”

, aldus Asjes.

De minister verzoekt tot slot de burgers om FWNK-loten, ‘slechts bij erkende nummerkantoren van de vergunninghouders of bij de toegestane huis-aan-huis-verkopers, die zich hiervoor ook moeten legitimeren’ te kopen.
Hierbij wordt tevens gesteld dat een illegaal lot voor prijsuitgifte door de overheid, niet gewaarborgd wordt middels het waarborgfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *