Start ‘bouwklaar’ maken parkeerterrein Hamelbergweg

WILLEMSTAD — Op het parkeerterrein waar een gedeelte van het nieuwe ziekenhuis dient te verrijzen, aan de J.H.J. Hamelbergweg in Otrobanda, zijn de werkzaamheden om het terrein bouwklaar te maken volop gaande. Er is vanochtend reeds een start gemaakt met het openbreken ofwel verwijderen van de aanwezige asfaltlaag met inzet van groot materieel. De aannemer Carlos Pardo kreeg met zijn bedrijf United Wheels hiertoe de opdracht van Ballast Nedam Curaçao.

Advertentie

Vanmorgen werd met groot materieel de asfaltlaag van het parkeerterrein aan de Hamelbergweg afgeschraapt.

Vanmorgen werd met groot materieel de asfaltlaag van het parkeerterrein aan de Hamelbergweg afgeschraapt.

Het terrein, dat op naam van een stichting geregistreerd staat die gelieerd is aan het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos), is 23 jaar doorlopend door Amparo dos Santos beheerd. Aangezien hij ook in het terrein heeft geïnvesteerd, stelt Dos Santos eigenaar van het perceel te zijn geworden middels extinctieve (verkrijgende) verjaring.
Everett Wilsoe, de advocaat van Dos Santos, gaf dinsdag nog aan dat de activiteiten van Dos Santos op het terrein niet waren gestaakt en ‘dat personen die daar wilden parkeren dat nog steeds konden doen’.
Daar is nu een einde aan gekomen.
Oud-gebruikers van de parkeerplaats kunnen vanaf nu hun wagens kwijt op de 100 parkeerplaatsen aan de Pater Euwensweg, voor de bloedbank. De grote ziekenhuispoort aan de Pater Euwensweg is dan ook open.
Het Sehos heeft daar ook portiers geplaatst.

Strijdbijl begraven
Gisteravond werd met veel uiterlijk vertoon de ‘ground breaking’ van het ziekenhuisterrein gevierd.
Decennialang is er over de bouw van een nieuw ziekenhuis gepraat.
Onder oud-gedeputeerde van Volksgezondheid Humphrey Davelaar (PNP) kregen deze plannen vaste vorm, totdat zijn opvolger Jacinta Scoop- Constancia (MFK) er in 2010 een streep door haalde.
Ook haar opvolger, de huidige minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS), had andere ideeën en bracht drastische wijzigingen aan in het plan.
Toch stonden zij gisteren met de handen ineengeslagen bij de initiatie van het miljoenenbouwproject.
Symbolisch braken Davelaar, Scoop-Constancia en Whiteman elk in een caterpillar de grond open.
Deze mijlpaal in de Curaçaose politieke geschiedenis werd afgesloten met een vuurwerkshow.
Volgens premier Ivar Asjes (PS) kun je als coalitie, die uitgaat van vrede en rust, voorspoed voor de bevolking bereiken.
Het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda is daar een voorbeeld van.
Het megaproject levert extra werkgelegenheid op.
Het moderne ziekenhuis zal een fundamentele verandering betekenen in de gezondheidszorg op Curaçao.
Zo is de verwachting dat de kwaliteit van de zorg stukken beter zal worden door een betere samenwerking en synchronisatie van zorgafdelingen.
Uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat.

Droom die uitkomt
Voor de bouw van het ziekenhuis heeft de regering winkelcentrum Colon aangekocht voor een bedrag van rond de 17 miljoen gulden.
De bedoeling is dat het pand in handen komt van een beheerstichting.
Deze zal het winkelcentrum gaan exploiteren.
Hierdoor heeft de regering ook zeggenschap gekregen in de invulling van de units van het perceel.
Volgens Whiteman is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er een discotheek naast het ziekenhuis komt.
De beheerstichting zal op korte termijn worden opgericht.
Voor de ziekenhuisbouw moet op dit moment alleen het appartementencomplex (de zuidvleugel) van Colon wijken.
De rest kan blijven staan.
De commissie Adelanto Domi Abou is blij met het feit dat het ziekenhuis in Otrobanda blijft.
Meerdere wijkorganisaties maakten zich hier sterk voor.
Volgens voorzitter Jonathan Plantijn stimuleert het ziekenhuis de bedrijvigheid in de buurt.
Daar profiteren de bewoners van.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *