Staten over consensus-Rijkswetten

Wetboek-strafrecht-consensusrijkswettenWILLEMSTAD — De Staten gaan volgende week in debat met premier Ivar Asjes (PS) over de status van de consensus-Rijkswetten.
Dit zal gebeuren in een openbare vergadering die door de oppositiefracties van MFK en MAN is aangevraagd.
De vergadering staat gepland voor volgende week donderdag.

De vergadering werd middels een brief van 7 april dit jaar door de beide oppositiepartijen aangevraagd.
Met deze vergadering willen beide fracties dat de regering zich uitspreekt over het besluit van de Eilandsraad van Curaçao van 4 september 2010.
In dit besluit waarin de toenmalige Eilandsraad het toenmalige Bestuurscollege van MFK, PS en MAN het mandaat gaf om naar de Slot Ronde Tafel Conferentie (RTC) in Nederland af te reizen, wordt vermeld dat de Eilandsraad de Curaçaose delegatie instrueert om te komen tot ‘procedurele afspraken met de partners in het Koninkrijk na inwerkingtreding van de artikelen I en II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen teneinde: tot een duidelijke beëindigingbepaling in de consensus-Rijkswetten te komen’.
De fracties van MAN en MFK willen weten of de huidige regering nog steeds achter dit besluit staat.

De vergadering begint om negen uur ‘s ochtends wordt gehouden in de gerenoveerde vergaderzaal van de Staten aan het Wilhelminaplein.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *