Staten tikken RvA op de vingers

Amerigo Thodé

WILLEMSTAD — De Staten zijn niet gecharmeerd van het feit dat adviezen van de Raad van Advies (RvA) nog dezelfde dag dat ze naar het parlement worden gestuurd, uitgebreid in de lokale media staan. Dit staat in een brief van 27 november, die door voormalig Statenvoorzitter Amerigo Thodé (MFK) naar de RvA is verstuurd. In de brief van Thodé stelt hij dat de Staten kennis hebben genomen van het feit dat op dezelfde dag dat het advies aan de Staten wordt aangeboden, de media dit in de publiciteit brengen.

“Leden vernemen in deze gevallen voor het eerst uit de media wat de Raad van Advies heeft geadviseerd.
Dit geschiedt meestal met uitgebreid commentaar, wat voor het nodige ongenoegen bij de leden kan zorgen.
Het is op zijn plaats om de adviezen op welke wijze dan ook publiekelijk te maken, nadat de Staten kennis hebben genomen van de inhoud.”

In haar antwoord stelt de ondervoorzitter van de RvA, Beatriz Doran-Scoop, dat zij de Statenvoorzitter kan verzekeren dat ‘de Raad, de individuele leden van de Raad, alsook de medewerkers van het Secretariaat, nimmer betrokken zijn geweest, noch direct noch indirect, bij het voortijdig publiekelijk maken van (delen) van door de Raad aan de Staten uitgebrachte adviezen’.
De voortijdige lekken in de lokale media waren echter niet het oorspronkelijke onderwerp van de briefwisseling tussen de Staten en de RvA.
Die had te maken met de procedures die gehanteerd moeten worden bij het publiceren van adviezen van de RvA op de site van het adviesorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *