Staten vergaderen over ozb en reisgedrag Schotte

WILLEMSTAD — De Landsverordening onroerendzaakbelasting (ozb) staat volgende week op de agenda van een openbare vergadering van de Staten. Het parlement van Curaçao zal zich volgende week ook buigen over zaken zoals het reisgedrag van oud-premier en huidig Statenlid Gerrit Schotte (MFK), de toekomst van nationaal laboratorium ADC en de begroting van de Staten voor het volgende begrotingsjaar.

De Statenweek vangt aan op de maandagochtend.
Centraal in deze vergadering staat de introductie van de ozb op Curaçao.
Deze nieuwe belasting moet de grondbelasting gaan vervangen.
In tegenstelling tot de grondbelasting wordt de ozb geheven over de waarde van een op Curaçao gelegen onroerende zaak.
De verwachting is dat deze belastingmaatregel het land Curaçao per jaar 10,6 miljoen gulden extra zal gaan opleveren.
Tijdens de eerste behandeling van het voorstel in de Centrale Commissie van de Staten was er forste kritiek van met name de oppositie op het voornemen van de regering om de ozb te introduceren.
Ook vanuit de Sociaal Economische Raad (SER) is er kritisch gereageerd op het voorstel.
Zo vreest het adviesorgaan van sociale partners dat de introductie van de ozb de concurrentiepositie van Curaçao in de regio geen goed zal doen.

Op dinsdag staat het reisgedrag van MFK-leider Gerrit Schotte op de agenda.
Dit agendapunt is aangevraagd door de leiders van de vier fracties die de huidige coalitie steunen in de Staten, namelijk PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.
De vier fracties willen in debat met demissionair premier Daniel Hodge (PS) over deze zaak.
In hun brief aan Statenvoorzitter Mike Franco (PS) waarin zij de vergadering aanvragen, stellen zij de vraag tot wanneer de Staten het leugenachtige en schaamteloze gedrag van Schotte nog moeten accepteren.
Het gaat hen vooral om het feit dat Schotte zich tijdens een verblijf in San Francisco zou hebben voorgedaan als de huidige premier van Curaçao om zo een besloten training van de Koninkrijksploeg bij de World Baseball Classic te kunnen bijwonen.
Tijdens deze vergadering zal er ook gesproken worden over de begroting van de Staten voor 2014 en de aanbesteding van de renovatie van het Statengebouw aan het Wilhelminaplein.

Op de donderdag volgt er een door de MFK-fractie aangevraagde Centrale Commissie-vergadering over de gevolgen van de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) voor het ADC. Terwijl op de vrijdagochtend de ob-differentiatie op de agenda staat van een Openbare Statenvergadering.
Deze gaat ervan uit dat voor bepaalde producten en diensten de omzetbelasting verhoogd zal worden van 6 naar 9 procent.
Deze vergadering begint net als alle andere Statenvergaderingen volgende week om negen uur ‘s ochtends.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *