Staten versus kabinet

Kans op motie van wantrouwen tegen demissionaire regering Schotte

Willemstad – Er dreigt een regelrechte confrontatie tussen de demissionaire regering Schotte en een meerderheid in de Staten.

Ook een gevallen en dus demissionair kabinet moet echter het vertrouwen hebben van een Statenmeerderheid.
Zonder consultatie van het parlement of zonder dat de parlementariërs er maar enigszins aan te pas kwamen, heeft de regering Schotte – gevormd door een minderheid van MFK (eerst 5 zetels nu nog 4), PS (4) en de gehalveerde MAN (eerst 2 nu nog 1); samen 9 – behalve haar ontslag aangeboden bij de gouverneur vrijdag ook de Staten ontbonden.
Maar daarmee is de Staten niet buiten spel gezet. Dat kan ook niet. Alles wijst er daarom op dat de ministersploeg nog niet van de overige volksvertegenwoordigers van de in totaal 21 leden af zijn.
Een minimale meerderheid van 11 – exact het aantal waarmee Schotte 22 maanden kon regeren – bundelde al de krachten en tekende een bereidwilligheidsverklaring om een nieuwe regering van Curaçao te vormen:

De grootste oppositiepartij PAR (8) en drie eenmansfracties namelijk PNP (1), FOL (1) en het onafhankelijk lid Cleopa (tot voor kort MAN).
Wellicht dat ook het andere onafhankelijke lid Rozier (tot vorige week nog fractievoorzitter van regeringspartij MFK) zich hierbij voegt in het verzet tegen de regering Schotte.
In dat geval is er sprake van 12 versus de 9 die het kabinet nog steunen.
Een (tegen)aanval van het parlement hebben demissionair premier Schotte (MFK), eerste vicepremier Cooper (MAN) en tweede vicepremier Wilsoe (PS) in wezen over zichzelf uitgeroepen, door het parlement dat vandaag officieel terugkeert van reces geheel niet te (willen) horen over al dan niet ontbinding van de Staten en het uitroepen van nieuwe verkiezingen op 19 oktober.

Daar werd verontwaardigd op gereageerd, vooral op de suggestie dat het demissionaire kabinet zonder al teveel parlementaire bemoeienis gewoon kan aanblijven en doorregeren.
In verband met een mogelijke motie van wantrouwen merkte Schotte vrijdag iets op dat hij ‘niet twee keer kan worden ontslagen’.
Het is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee zou hebben bedoeld. Het kan echter niet betekenen dat de huidige Staten nu geen motie van wantrouwen meer zou kunnen aannemen.

Dat recht kan volgens (staats)- rechtgeleerden nimmer door de regering of door wie ook aan de Staten worden ontnomen.
PNP is bij monde van parlementariër Davelaar precies dat van plan: een motie van wantrouwen tegen de demissionaire ministersploeg omdat het kabinet Schotte niet langer het vertrouwen geniet om aan het roer te blijven staan van het land.
De samenleving kan het zich naar zijn oordeel niet veroorloven dat het dagelijks bestuur in handen blijft van een regeringsploeg die zich schuldig maakt aan wanbeleid, het plunderen van overheidsfondsen en overheids- nv’s, de heksenjacht in de ambtenarij en overheidsbedrijven, onverantwoord financieel en begrotingsbeleid en beleid op het gebied van de gezondheidszorg.

Een regering met aan het hoofd een premier die ‘een pathologische leugenaar’ is over onder meer de ministersscreening, nutsbedrijf Aqualectra, de aanwijzing door de Rijksministerraad, deelname van Curaçao aan de Olympische Spelen en recentelijk de druktank in het ziekenhuis Sehos. Het kan volgens Davelaar niet zo zijn dat wordt toegestaan dat de ministerraad nog ‘als een dief in de nacht’ doet waar het zin in heeft en/of nalaat te doen wat nodig en vereist is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *