Staten willen duidelijkheid over bouw FKP-huizen

WILLEMSTAD — Hoeveel huizen heeft de coalitie sinds haar aantreden per 10-10-‘10 gebouwd? Die vraag stelden verschillende Statenleden vanochtend tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten over woningbouwstichting FKP. Voor FOL-leider Anthony Godett was het antwoord vrij duidelijk: “Nul, njet, sero, nada.”

Het FKP-project in Zapateer dat al geruime tijd stilligt.

Godett wilde weten hoeveel huizen er onder de verantwoordelijkheid van minister Charles Cooper (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, MAN) zijn gebouwd.
Het FOL-Statenlid wees erop dat de vele projecten die nu door FKP zijn gebouwd, zijn opgestart in de periode dat hij als gedeputeerde belast was met de woningbouwstichting.
Hij noemde tal van projecten, waarvoor hij het startschot had gegeven en wilde van Cooper weten hoeveel woningen hij als minister had afgeleverd.

Verder had de FOL-leider ook kritiek op dat personen die niet in staat zijn hun huur te betalen, net voor de verkiezingen uit hun huis worden gezet. Hij drong er bij Cooper op aan om te voorkomen ‘dat mensen die 25 tot 30 jaar in een huis wonen nu te horen krijgen dat zij binnen een maand weg moeten’.

Ook PAR-lid Pedro Atacho wilde van Cooper weten hoeveel huizen er afgeleverd zijn.
Hij had ook vragen over het grote aantal woningen die klaar staan. A
tacho haalde het regeerprogramma van het kabinet-Schotte aan om aan te tonen dat er van de plannen weinig terecht is gekomen.

Onafhankelijk Statenlid Eugene Cleopa stond ook stil bij het aantal gebouwde woningen, en had ook vragen over de aanpak van illegale woningen.
In dit verband wilde hij van voormalig partijgenoot Cooper weten of illegale bouw van burgers op dezelfde manier wordt aangepakt, als die van bedrijven.

MAN-Statenlid Eunice Eisden vond dat er niet moest worden gedaan alsof er sprake was van het uitdelen van huizen aan het volk.

MFK-lid Amerigo Thodé wilde weten hoeveel huizen er zijn gebouwd door vorige regeringen.

PS-lid Melvin Cijntje, wiens fractie de vergadering van vanochtend had aangevraagd, gooide het over een totaal andere boeg.
Hij wilde van de minister en FKP weten welke filosofie ten grondslag ligt aan de manier waarop huizen op Curaçao worden gebouwd.

In 2008 waren er 10.000 tot 12.000 personen die een woning nodig hadden. In 1992 waren dit er 5000. In bijna twintig jaar is het aantal woningzoekenden verdubbeld. Wij doen iets verkeerd. Wij bouwen geen buurten, maar projecten en deze zijn gedoemd om te mislukken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *