Staten willen oplossing voor problemen CPost

De onthulling van de nieuwe naam werd gedaan door Telecomminister Earl Balborda (PNP) en Cpost International-directeur Franklin Sluis (rechts).

Minister Earl Balborda (PNP) en Cpost International-directeur Franklin Sluis (rechts).

WILLEMSTAD — Verschillende Statenfracties willen een oplossing voor de problemen waar postbedrijf Cpost International (Cpost) op dit moment mee te kampen heeft. Om de financiële positie van Cpost te verbeteren opperden Statenleden om de concessie van het postbedrijf te verlagen en om de gebouwen waar het bedrijf in zit, aan Cpost over te dragen.

Cpost, Aqualectra en dokbedrijf CDM zijn de bedrijven die door het College financieel toezicht (Cft) worden aangewezen als de drie overheids-nv’s die een risico vormen voor de financiële situatie van het land. In zijn brief over de begrotingstoets vraagt het Cft aan de regering concreet om een plan van aanpak te presenteren ten aanzien van de noodlijdende overheidsvennootschappen Aqualectra, de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) en Cpost International om deze zo snel mogelijk weer financieel gezond te maken.

Verschillende Statenleden wezen vanochtend op de problemen waarmee Cpost al jaren te maken heeft. Door technologische veranderingen schrijven steeds minder mensen brieven, wat minder inkomsten voor het postbedrijf opleverde. Het bedrijf heeft schulden bij de douane en de Landsontvanger en is verder ook veel geld kwijt aan concessiegelden aan de overheid. Verschillende Statenleden wezen op het feit dat Cpost in gebouwen zit, die het bedrijf niet in eigendom heeft, maar waarvan het wel voor het onderhoud moet opdraaien.

Vanuit de Staten kwamen tal van voorstellen om de financiële situatie van Cpost te verbeteren. Zo wees MFK-Statenlid Gerrit Schotte op het feit dat het bedrijf veel geld kwijt is aan concessie-afdrachten aan de overheid. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stelde voor om de concessie tot nul gulden terug te brengen. PNP’er Humphrey Davelaar vroeg waarom de gebouwen waar Cpost in zit, niet aan het postbedrijf kunnen worden overgedragen. Deze gebouwen zouden als onderpand gebruikt kunnen worden om het bedrijf weer gezond te maken. Charles Cooper (MAN) kon zich in dit voorstel vinden. Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran benadrukte echter wel dat Cpost met een plan moet komen om het bedrijf weer gezond te maken, omdat anders het risico gelopen zou worden dat er beslag op gebouwen die nu van de overheid zijn wordt gelegd, en die aan Cpost worden afgedragen.

Minister Earl Balborda (PNP) benadrukte in zijn korte interventie dat Cpost weliswaar financieel niet gezond was, maar dat het geen kwestie van leven of dood was. Het bedrijf kampt onder meer schulden bij de douane, Landsontvanger en Bureau Telecommunicatie en Post. Hij constateerde dat voor de ziekte een cocktail van medicijnen voorhanden is, namelijk een combinatie van mogelijke overdracht van gebouwen, aanpassing van de wet, zodat Cpost langer tijd zal krijgen om post te bezorgen en geld gaat vragen om post te bezorgen in zogenaamde community mailboxes, gemeenschappelijke brievenbussen en in resorts.

De minister gaf vanochtend aan dat hij twee weken de tijd nodig zal hebben om alle vragen van vanochtend te kunnen beantwoorden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *