Staten willen uitleg sportbeleid kabinet

Frictie pers en regering aangekaart.

Staten willen uitleg sportbeleid premier Ivar Asjes en partijgenote Irene Dick

WILLEMSTAD — Verschillende Statenleden hebben vanochtend aan premier Ivar Asjes en partijgenote Irene Dick (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, PS) duidelijkheid gevraagd over het sportbeleid van de regering. Vooral de manier waarop de regering het nieuwe nationale sportinstituut, Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Kòrsou (FINDK), wil oprichten, was aanleiding voor veel vragen vanochtend tijdens een openbare vergadering van de Staten.

Premier Asjes heeft de oprichting van FINDK per 1 januari 2015 bekendgemaakt. 

Dit houdt in dat de twee sportstichtingen die nu subsidie krijgen van de overheid, namelijk Sedreko en de Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK), op zouden houden te bestaan, waarbij het personeel over zou gaan na het doorlopen van een sollicitatieprocedure.

De plannen van de overheid hebben voor veel onrust gezorgd onder het personeel van beide stichtingen en binnen de gehele sportwereld op het eiland. Er heeft inmiddels een protestbijeenkomst van belanghebbenden plaatsgevonden, waarbij de bezorgdheid over de plannen van de regering werd verwoord. De vergadering van vanochtend was aangevraagd door de MFK-fractie in de Staten.

Namens de MFK-fractie constateerde Gilmar ‘Pik’ Pisas dat de gehele sportwereld nu de dupe schijnt te worden van problemen die Asjes met de voormalige PS-leden in het bestuur van Sedreko heeft. Hij was verder kritisch over het feit dat in 2012 al was besloten door de toenmalige regering, ook gesteund door de PS, om een nationaal sportinstituut op te richten. Dit had indertijd 30.000 gulden moeten kosten.

Het voorstel werd toen gesteund door de lokale sportwereld. Maar nu, in 2014, komt Asjes met een nieuw traject dat 1,2 miljoen zal gaan kosten, constateerde Pisas.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zong vanochtend het liedje ‘I have the Power’ in de Statenzaal. Zij verweet de premier dat hij door van zijn macht gebruik te maken – omdat hij dit nou eenmaal kan – de lokale sportwereld in de problemen brengt, waardoor het volk uiteindelijk zal moeten opdraaien voor de gevolgen hiervan. Zij hekelde ook het feit dat de regering bij de oprichting van FINDK tal van adviezen van toezichthouder Good Corporate Governance, Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), naast zich neer had gelegd.

De coalitieleden Humphrey Davelaar (PS) en Eugène Cleopa (Pais) drongen er bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen over haar sportbeleid.

Zo wilde de PNP’er duidelijkheid van de ministers over de prioriteit die zij aan sport geven bij de ontwikkeling van het land. Maar Davelaar benadrukte wel dat hij de indruk had dat er in de lokale sportwereld te veel kopstukken zijn waar veel geld naar toestroomt, dat beter kan worden aangewend voor sportbeoefenaars.

Cleopa was kritisch over de onrust en onduidelijkheid waar op dit moment in de sportwereld op Curaçao sprake van is. Het beleid van de regering heeft niet geleid tot de rust die in het regeerakkoord is genoemd, aldus het Pais-lid.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *